• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LEKEN ZIJN GEROEPEN TOT PERFECTIE IN HET CHRISTELIJKE LEVEN
Over Decreet Apostolicam Actuositatem dat 40 jaar geleden werd afgekondigd

Dierbare broeders en zusters,

In de Sint Pieters basiliek zijn vanmorgen de dienaren van God, Charles De Foucauld, priester, Maria Pia Mastena, stichteres van het Instituut van de Zusters van de Heilige Countenance en Maria Crocifissa Curcio, die de Congregatie van de Carmelitaanse Missionaire Zusters van Sint Therese van het Kind Jezus heeft gesticht, zalig verklaard. Zij voegen zich bij de grote schare van Zaligen die voorgesteld werden tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II ter verering door de Kerkelijke gemeenschappen waar ze geleefd hebben, in de wetenschap dat dit sterk aanbevolen was door het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is dat alle gedoopten geroepen zijn tot perfectie in het christelijke leven: priesters, relgieuzen en leken, ieder volgens hun eigen charisma en specifieke roeping.

Zeker, het Concilie besteedde bijzondere aandacht aan de rol van de leken door een heel hoofdstuk - hoofdstuk 4 - van de Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
, over de Kerk, te wijden aan het definiëren van hun roeping en missie, die gebaseerd is op het Doopsel en het Vormsel en die erop gericht moet zijn "het rijkdom van God te zoeken door deel te nemen aan de tijdelijke zorgen en deze te ordenen volgens het plan van God" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 31. Op 18 november 1965 hebben de Vaders een specifiek Decreet goedgekeurd over het apostolaat van de leken, 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Apostolicam Actuositatem
Over het lekenapostolaat
(18 november 1965)
. Deze benadrukte vooral dat de "vruchtbaarheid van het apostolaat van de leken afhankelijk is van de levendige eenheid met Christus" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 4, dat is, op een robuuste spirituele voeding door een actieve deelname aan de liturgie en dat zich uit door de evangelische zaligsprekingen te beleven. Professionele kennis, gezinsleven, burgerzin en sociale vaardigheden zijn alle daarnaast zeer belangrijk voor de leken. Voorzover het waar is dat zij individueel geroepen zijn om hun persoonlijk getuigenis te geven, vooral op die plaatsen waar de vrijheid voor de Kerk gehinderd wordt, staat het Concilie erop het belang van het georganiseerde apostolaat aan te geven om een noodzakelijk teken te geven aan de publieke mentaliteit, op de sociale omstandigheden en de instituties 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 18. Vanuit dit gezichtspunt hebben de Vaders de vele lekenorganisaties willen stimuleren, en eisten een goede vorming voor dit apostolaat. Over het thema van de roeping en de missie van de leken besloot onze geliefde Paus Johannes Paulus II de Bisschoppensynode van 1987 te houden, welke gevolgd werd met de publicatie van de Post Synodale Exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Christifideles laici
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
(30 december 1988)
.

Tenslotte wil ik graag in herinnering roepen dat vorige week zondag, in de Katehdraal van Vicenza, Eurosia Fabris, de moeder van een gezin, werd zalig verklaard. Ze is ook bekend als "Mamma Rosa", een model voor het christelijk leven. Aan allen die al in het hemels vaderhuis zijn, aan alle Heiligen en onder hen in het bijzonder de Heilige Maria en haar man Jozef, vertrouwen wij het gehele Volk van God toe, opdat in elk en ieder gedoopte persoon het besef mag groeien dat hij geroepen is om met toewijding en vruchtbaar te werken in de wijngaard van de Heer.

Document

Naam: LEKEN ZIJN GEROEPEN TOT PERFECTIE IN HET CHRISTELIJKE LEVEN
Over Decreet Apostolicam Actuositatem dat 40 jaar geleden werd afgekondigd
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 november 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam