• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij vinden het antwoord op al die vragen in het Evangelie van vandaag, waar Jezus zegt: “Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Joh. 10, 11). Deze voorstelling door Jezus van Zichzelf kan niet herleid worden tot een gevoelsmatige suggestie, zonder enig concreet effect! Jezus geneest omdat Hij de Herder is die leven geeft. Door Zijn leven voor ons te geven, zegt Jezus tot iedereen: uw leven heeft voor Mij zo veel waarde, dat ik Mijzelf geef om het te redden. De zelfgave van Zijn leven maakt van Hem de Goede Herder bij uitstek, Degene die weer opricht, Degene die ons een mooi en vruchtbaar leven laat leiden.

Het tweede deel van deze gebeurtenis uit het Evangelie, zegt ons op welke voorwaarde Jezus ons weer kan oprichten en ons leven blij en vruchtbaar maken: “Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken” (Joh. 10, 14-15). Jezus spreekt niet over een intellectueel kennen, nee, maar over een persoonsrelatie, van uitverkiezing, van wederzijdse tederheid, weerspiegeling van de vertrouwelijke liefdesrelatie tussen Hem en de Vader. Dat is de houding waardoor een levende en persoonlijke relatie met Jezus zich realiseert: zich door Hem laten kennen. Zich niet opsluiten in zichzelf, zich openstellen voor de Heer, opdat Hij mij zou kennen. Hij is aandachtig voor ieder van ons, Hij kent ons hart ten diepste: Hij kent onze sterkte en onze zwakheid, de plannen die wij verwezenlijkt hebben en de hoop waarin wij teleurgesteld werden. Maar Hij aanvaardt ons zoals wij zijn, zelfs met onze zonden; om ons te genezen, te vergeven, leidt Hij ons met liefde zodat wij zelfs ontoegankelijke paden kunnen begaan zonder af te dwalen. Hij vergezelt ons.

Document

Naam: HIJ AANVAARDT ONS ZOALS WIJ ZIJN, ZELFS MET ONZE ZONDEN
4e Zondag van Pasen - Roepingenzondag (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 22 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam