• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Een essentiële voorwaarde om vooruitgang te maken in onderscheiding, is zich opvoeden tot geduld met God en Zijn tijd, die nooit de onze is. Hij laat geen vuur neerdalen over ongelovigen Vgl. Lc. 9, 54  en laat evenmin toe dat het onkruid uitgeroeid wordt, dat opgroeit met het graan. Vgl. Mt. 13,29  Er is ook edelmoedigheid nodig want “het is zaliger te geven dan te ontvangen” (Hand. 20, 35). Wij onderscheiden niet om te ontdekken wat wij nog meer uit dit leven kunnen halen, maar om te zien hoe wij de zending beter kunnen vervullen die ons in het Doopsel toevertrouwd werd. Dit impliceert dat wij bereid zijn om te verzaken en alles te geven. Want geluk is een paradox. We ervaren dit het meeste wanneer we de mystieke logica accepteren die niet van deze wereld is: “Dit is onze logica”, H. Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron. 1, 30 zo zei de heilige Bonaventura wijzend naar het kruis. Eens wanneer we binnen zijn getreden in deze dynamiek, laten we ons geweten niet meer verdoofd worden en we openen onszelf royaal voor de onderscheiding.

Wanneer wij ten overstaan van God de wegen van het leven onderzoeken, is geen domein uitgesloten. Op alle niveaus van ons leven kunnen wij verder groeien en iets meer geven aan God, met inbegrip van de niveaus waarop wij de grootste moeilijkheden ondervinden. Maar men dient aan de Heilige Geest te vragen ons te bevrijden en de angst te verdrijven die ons ertoe brengt Hem de toegang te verbieden op sommige domeinen van ons leven. Wie alles vraagt, geeft ook alles, en Hij wil niet in ons binnen komen om te verminken of te verzwakken maar om tot volheid te brengen. Onderscheiding is niet een solipsis zelf-analyse of een vorm van egoïstisch zelfreflectie, maar een authentiek proces van onszelf achterlaten om daardoor het mysterie van God te kunnen benaderen, Die ons helpt onze missie te volbrengen waartoe Hij ons roept, ten behoeve van onze broeders en zusters.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 25 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam