• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Niettemin is het mogelijk dat zelfs in het gebed we weigeren om onszelf te confronteren door de vrijheid van de Geest, Die handelt zoals Hij wil. We moeten onthouden dat de onderscheiding door gebed moet voortkomen uit de bereidheid om te luisteren: naar de Heer en naar anderen, en naar de realiteit zelf, dat ons telkens op nieuwe manieren uitdaagt. Alleen wie bereid is te luisteren, bezit de vrijheid om aan zijn eigen gedeeltelijk of ontoereikend standpunt te verzaken, aan zijn gewoonten, aan zijn schema’s. Zo is hij echt beschikbaar om een roeping te aanvaarden die zijn zekerheden breekt maar hem naar een beter leven leidt, want het volstaat niet dat alles goed gaat, dat alles rustig verloopt. Het zou kunnen dat God ons iets meer wil geven, en omdat we verstrooid zijn door wat ons gerieflijk lijkt, geven wij ons daar dan geen rekenschap van.

Zo een luisterhouding impliceert zeker gehoorzaamheid aan het Evangelie als laatste criterium, maar ook aan het Leergezag dat erover waakt en dat in de schat van de Kerk steeds probeert te vinden wat het meest vruchtbaar is voor het heil vandaag. Het gaat er niet om recepten toe te passen noch het verleden  te herhalen, aangezien dezelfde oplossingen niet gelden in alle omstandigheden, en wat nuttig is in een bepaalde context, is dat misschien niet in een andere. Onderscheiding der geesten bevrijdt ons van de starheid die niet past bij het eeuwige vandaag van de Verrezen Heer. Alleen de Geest kan doordringen in de meest naargeestige kronkels van de realiteit en al haar nuances in rekening nemen, zodat het nieuwe van het Evangelie in een nieuw daglicht kan opduiken.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam