• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

{...}

Alhoewel zij rede en voorzichtigheid insluit, overstijgt zij ze. Want het gaat erom het mysterie te ontwaren van het unieke en onnavolgbare plan dat God met ieder heeft, en dat zich realiseert binnen de meest verscheiden contexten en grenzen.

{....} 

Wat op het spel staat, is de zin van mijn leven ten overstaan van de Vader die mij kent en van mij houdt, de ware zin van mijn leven die niemand beter kent dan Hij. Uiteindelijk leidt onderscheiding naar de bron zelf van het onsterfelijk leven, met andere woorden: de Vader, de enige ware God kennen en Degene die Hij gezonden heeft, Jezus Christus. Vgl. Joh. 17, 3  Het vereist geen bijzondere capaciteiten en is evenmin voorbehouden aan de meest verstandigen of geleerden. De Vader openbaart het graag aan de nederige. Vgl. Mt. 11, 25

De Heer spreekt op diverse manieren tot ons, op het werk, door anderen en op ieder moment. En toch kunnen we niet zonder de stilte van aandachtig gebed, dat ons in staat stelt om deze taal van God beter waar te nemen, om de ware betekenis te verstaan van de ingevingen die wij denken te ontvangen, om angsten te stillen en heel het persoonlijk leven opnieuw samen te stellen in Gods licht. Op deze manier staan we de geboorte toe van een nieuwe synthese dat ontspringt aan een leven, geïnspireerd door de Geest.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam