• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Gods Woord nodigt ons duidelijk uit om "stand te houden tegen de listen van de duivel" (Ef. 6, 11) en "alle brandende pijlen van de boze te doven" (Ef. 6, 16). Deze uitdrukkingen zijn niet melodramatisch, juist omdat onze weg naar heiligheid een constante strijd is. Degenen die dit niet beseffen, vallen ten prooi aan mislukking of middelmatigheid. Voor deze geestelijke strijd kunnen we rekenen op de krachtige wapens die de Heer ons heeft gegeven: met geloof vervuld gebed, meditatie over het woord van God, de viering van de Mis, eucharistische Aanbidding, sacramentele Verzoening, werken van naastenliefde, gemeenschapsleven, erop uitgaan als missionaris. Als we onvoorzichtig worden, zullen de valse beloften van het kwaad ons gemakkelijk verleiden. Zoals de heilige Cura Brochero opmerkte: "Wat heb je eraan als Lucifer je vrijheid belooft en je overlaadt met al zijn voordelen, als die voordelen vals, bedrieglijk en giftig zijn?" H. José Gabriel del Rosario Brochero, Predica delle bandiere. In: Conferenza Episcopale Argentina, El Cura Brochero. Cartas y sermones, Buenos Aires 1999, 71.

Tijdens deze reis vormen de bevordering van al het goede, vooruitgang in het spirituele leven en groei in liefde het beste tegenwicht tegen het kwaad. Degenen die kiezen om neutraal te blijven, die tevreden zijn met weinig, die afstand doen van het ideaal om zichzelf edelmoedig aan de Heer te geven, zullen het nooit volhouden. Nog minder als ze in defaitisme vervallen, want

"als we zonder vertrouwen beginnen, hebben we van tevoren de helft van de veldslag verloren en zijn eigen talenten begraven. ... Een christelijke zegevieren is altijd een kruis, maar een kruis dat tegelijkertijd een overwinningsbanier is, die met een strijdbare tederheid draagt tegen de aanvallen van het kwaad." Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 85

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 25 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam