• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

We zullen het bestaan ??van de duivel niet erkennen als we er alleen op staan ??het leven te beschouwen aan de hand van empirische standaarden, zonder een bovennatuurlijk begrip. Het is juist de overtuiging dat deze kwaadaardige macht in ons midden aanwezig is, die ons in staat stelt om te begrijpen hoe slecht soms zoveel destructieve krachten kunnen hebben. Het is waar dat de Bijbelschrijvers beperkte zicht hadden om bepaalde werkelijkheden tot uitdrukking te brengen, en in de tijd van Jezus bijvoorbeeld kon epilepsie gemakkelijk worden verward met demonische bezetenheid. Toch zou dit ons niet tot een te grote vereenvoudiging moeten leiden, die zou concluderen dat alle zaken die verband houden met het Evangelie te maken hebben met psychische stoornissen en daarom dat de duivel niet bestaat of niet aan het werk is. Hij is aanwezig op de eerste pagina's van de Schrift, die eindigen met Gods overwinning over de duivel. Vgl. Paus Franciscus, Dagelijkse overweging, Hoe de strategie van de duivel te omzeilen (11 okt 2013) Inderdaad, door ons het Onze Vader achter te laten, wilde Jezus dat we besluiten de Vader te vragen "ons van het kwade te verlossen". Dat laatste woord verwijst niet naar iets abstracts; een meer exacte vertaling zou "de boze" zijn. Het duidt op een persoonlijk wezen dat ons aanvalt. Jezus leerde ons dagelijks te vragen om gevrijwaard te blijven van hem, opdat zijn macht niet over ons zou heersen.

Daarom moeten we de duivel niet zien als een mythe, een voorstelling, een symbool, een beeldspraak of een idee. Vgl. Z. Paus Paulus VI, Audiëntie, 'Verlos ons van het kwade' - Tractaat over de duivel (15 nov 1972), 2-3 Deze fout zou ons ertoe brengen om ons te laten verslappen, onvoorzichtig te worden en kwetsbaarder te worden. De duivel hoeft ons niet te bezitten. Hij vergiftigt ons met het gif van haat, verlatenheid, afgunst en ondeugd. Wanneer we onze waakzaamheid laten verslappen, maakt hij er gebruik van om onze levens, onze families en onze gemeenschappen te vernietigen. "Als een brullende leeuw sluipt hij rond, op zoek naar iemand om te verslinden" (1 Pt. 5, 8).

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam