• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Deze zaligspreking verwijst naar wie een eenvoudig hart heeft, zuiver, zonder vuil. Want een hart dat weet lief te hebben, laat in het eigen leven niets binnenkomen dat die liefde bedreigt, dat haar verzwakt of in gevaar brengt. In de Bijbel staat het hart voor onze ware bedoelingen, dat wat wij werkelijk zoeken en verlangen, boven wat wij laten zien: “Een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart” (1 Sam. 16, 7). Hij tracht tot ons hart te spreken Vgl. Hos. 2, 16 en daar wil Hij zijn wet schrijven. Vgl. Jer. 31, 33 Uiteindelijk wil Hij ons een nieuw hart geven. Vgl. Ez. 36, 26

“Bewaar uw hart, meer dan alles wat gij moet behoeden” (Spr. 4, 23). Niets dat door valsheid is bevlekt, heeft werkelijke waarde voor de Heer. Hij “is afkerig van onoprechtheid en wars van dom geredeneer” (Wijsh. 1, 5). De Vader , die “in het verborgene ziet” (Mt 6, 6), herkent wat niet zuiver is, dat wil zeggen wat niet oprecht is, maar alleen maar buitenkant en schijn, zoals ook de Zoon weet “wat er in de mens steekt” (Joh. 2, 25).

Weliswaar bestaat er geen liefde zonder werken van liefde, maar deze zaligspreking herinnert ons eraan dat de Heer toewijding aan een broeder of zuster verwacht die recht uit het hart komt, omdat “al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood:  als ik de liefde niet heb, baat het mij niets” (1 Kor. 13, 3). In het Evangelie van Matteüs zien wij ook dat wat uit het hart komt, datgene is wat de mens bezoedelt Vgl. Mt. 15, 18 , omdat moord, diefstal, valse getuigenis en zo voort daar vandaan komen. Vgl. Mt. 15, 19 De diepste verlangens en beslissingen die ons werkelijk beroeren, hebben hun oorsprong in het hart.

Wanneer het hart God en de naaste liefheeft Vgl. Mt. 22, 36-40 , wanneer dit zijn ware bedoeling is en geen holle woorden, dan is dat hart zuiver en kan het God zien. De heilige Paulus herinnert er in zijn loflied op de liefde aan dat “wij thans in een spiegel zien, onduidelijk” (1 Kor. 13, 12), maar in de mate waarin de liefde werkelijk regeert, zullen wij in staat zijn van “aangezicht tot aangezicht” (1 Kor. 13, 12) te zien. Jezus belooft dat zij die een zuiver hart hebben, “God zullen zien”.

Een hart vrij houden van alles wat de liefde bezoedelt, dat is heiligheid.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 augustus 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam