• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Om dit te voorkomen, doen we er goed aan onszelf eraan te herinneren dat er een hiërarchie van deugden is die ons vraagt wat essentieel is. Het primaat behoort aan de theologische deugden, die God als hun object en motief hebben. In het midden staat liefdadigheid. Sint Paulus zegt dat wat echt telt "geloof zich uitend in liefde" (Gal. 5, 6). We zijn geroepen om alles in het werk te stellen om de naastenliefde te bewaren: "Wie zijn naaste bemint, heeft de wet vervuld. ... Liefde vervult de gehele wet." (Rom. 13, 8.10). "Want de hele wet is vervat in dit ene woord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." (Gal. 5, 14).

Met andere woorden, tussen het struikgewas van wetten en voorschriften, wist Jezus een manier om twee gezichten te laten zien, die van de Vader en die van onze broeder. Hij geeft ons geen twee formules of nog twee opdrachten. Hij geeft ons twee gezichten, of beter nog, alleen één: het gezicht van God weerspiegeld in zoveel andere gezichten. Want in al onze broeders en zusters, vooral de minste, de meest kwetsbaren, de weerlozen en de behoeftigen, wordt het beeld van God gevonden. Inderdaad, met de fragmenten van deze zwakke mensheid, zal de Heer zijn laatste kunstwerk vormgeven. Want

"wat blijft bestaan, wat heeft waarde in het leven, welke rijkdom verdwijnt niet? Zeker deze twee: de Heer en onze buurman. Deze twee rijkdommen verdwijnen niet! "Paus Franciscus, Homilie, Jubileum voor de sociaal uitgeslotenen (13 nov 2016)

Moge de Heer de Kerk bevrijden van nieuwe vormen van gnosticisme en pelagianisme die haar vervreemden en hinderen op de weg van de heiligheid! Deze afwijkingen komen op verschillende manieren tot uiting, volgens ieders temperament en eigenschappen. Daarom roep ik ieder op zich af te vragen en tegenover God te onderscheiden op welke manier zij zich in iemands leven zouden manifesteren

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam