• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Toch staan sommige Christenen erop een ander pad te nemen, dat van rechtvaardiging door hun eigen inspanningen, de aanbidding van de menselijke wil en hun eigen vermogens. Dat vertaalt zich in egocentrische en elitaire zelfgenoegzaamheid, zonder ware liefde. Dat komt tot uiting in vele ogenschijnlijk verscheidene houdingen: de obsessie voor de wet, het opgaan in sociale en politieke voordelen, een nauwgezette bezorgdheid voor de liturgie, de leer en het prestige van de Kerk, een ijdelheid omtrent het vermogen om praktische zaken te regelen, en een buitensporige bezorgdheid voor de programma’s van zelfhulp en persoonlijke vervulling. Sommige Christenen besteden hun tijd en energie aan deze dingen, in plaats van zich door de Geest te laten leiden op de manier van liefde, in plaats van gepassioneerd te zijn over het communiceren van de schoonheid en de vreugde van het Evangelie en het zoeken naar de verlorenen onder de immense menigten die dorsten naar Christus. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 95

Niet zelden, in tegenstelling tot de influisteringen van de Geest, kan het leven van de Kerk een museumstuk worden of het bezit van een select aantal mensen. Dit kan gebeuren wanneer sommige groepen Christenen overdreven belang hechten aan bepaalde regels, gebruiken of manieren van handelen. Het Evangelie heeft dan de neiging gereduceerd en ingesnoerd te zijn, beroofd van zijn eenvoud, allure en smaak. Dit is misschien een subtiele vorm van pelagianisme, want het lijkt het leven van genade te onderwerpen aan bepaalde menselijke structuren. Het kan invloed hebben op groepen, bewegingen en gemeenschappen, en het verklaart waarom ze zo vaak beginnen met een intens leven in de Geest, alleen om verstard te raken ... of corrupt.

Wanneer we denken dat alles afhangt van de menselijke inspanning geleid door regels en kerkelijke structuren, maken we onbewust het Evangelie veel te complex en worden we tot slaven van een schema dat weinig poriën open laat voor het werk van genade. St. Thomas van Aquino herinnerde ons eraan dat de geboden die door de Kerk aan het Evangelie worden toegevoegd, gematigd worden genoemd "niet om het leven van de gelovigen te verzwaren" omdat anders "onze religie in slavernij zou veranderen". H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. I-II, q. 107, art. 4

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert.: o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 april 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam