• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Degenen die toegeven aan deze pelagiaanse of semi-pelagiaanse denkwijze, hoewel ze graag spreken over Gods genade, 'maar vertrouwen op eigen kracht en zich verheven voelen boven de anderen, omdat zij zich aan bepaalde normen houden of omdat zij onwrikbaar trouw zijn aan een zekere katholieke stijl'. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 94 Wanneer sommigen tegen de zwakken zeggen dat alles met Gods genade kan worden volbracht, neigen ze er feitelijk naar te denken dat alle dingen mogelijk zijn door de menselijke wil, alsof het iets puurs, volmaakts, almachtig is, waaraan dan genade toegevoegd wordt. Ze realiseren zich niet dat "niet iedereen alles kan doen", H. Bonaventura, De sex alis Seraphim. 3, 8: “Non omnes omnia possunt Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1735. Deze zinsnede moet in het licht van de CKK, 1735 gelezen worden en dat in dit leven menselijke zwakheden niet volledig en voor eens en altijd door genade worden genezen. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 109, a. 9, ad 1: “Maar hier is genade tot op zekere hoogte onvolmaakt, in zoverre dat het de mens niet volledig geneest, zoals we hebben gezegd”. In elk geval, zoals de heilige Augustinus onderwees, beveelt God je om te doen wat je kunt en om te vragen wat je niet kunt, Vgl. H. Augustinus, De natura et gratia. 43, 50: PL 44, 271 en inderdaad om hem nederig te bidden: "Geef wat U gebiedt en gebied wat U wilt". H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. X, 29, 40: PL 32, 796

Uiteindelijk verhindert het ontbreken van een innige en gebedsvolle erkenning van onze beperkingen dat genade effectiever in ons werkt, want er is geen ruimte meer om het potentiële goed te bewerkstelligen dat deel uitmaakt van een eerlijke en oprechte weg van groei. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 44 Juist omdat het voortbouwt op de natuur, maakt genade ons namelijk niet bovenmenselijk. Dat soort denken zou te veel vertrouwen op onze eigen kunnen aangeven. Vanuit onze orthodoxie komt onze houding misschien niet overeen met ons spreken over de behoefte aan genade, en in specifieke situaties kunnen we er uiteindelijk weinig vertrouwen in stellen. Tenzij we onze concrete en beperkte situatie kunnen erkennen, zullen we niet in staat zijn om de echte en mogelijke stappen te zien die de Heer van ons op elk ogenblik verlangt, zodra we ons door zijn gave aangetrokken en bekrachtigd voelen. Genade handelt in de geschiedenis; gewoonlijk grijpt het ons vast en transformeert het ons geleidelijk. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 5. Het christelijk geloof verstaat genade, dat deze vooraf gaat, begeleidt en volgt op al onze acties Als we deze historische en progressieve realiteit verwerpen, kunnen we echte genade weigeren en blokkeren, zelfs als we het doen door het opdreunen van woorden.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert.: o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 april 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam