• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Zoals iemand Christus niet kan begrijpen zonder het koninkrijk dat Hij was komen brengen, zo is ook uw eigen missie onlosmakelijk verbonden met de opbouw van dat koninkrijk: "Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid" (Mt. 6, 33). Uw identificatie met Christus en Zijn wensen impliceert de inspanning om met Hem aan het koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede voor iedereen te bouwen. Christus zelf wil met u leven, in al de inspanningen of verzakingen die daarmee gepaard gaan, evenals in de vreugde en de vruchtbaarheid die het voor u in petto heeft. Daarom zult u uzelf niet heiligen zonder uw eigen lichaam en geest te geven om voor dit doel het beste van u te geven.

Het is niet gezond om van de stilte te houden en te vermijden anderen te ontmoeten, te rusten en activiteit te weigeren, gebed te zoeken en dienst te verafschuwen. Alles kan worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan in deze wereld en worden geïntegreerd op het pad van heiligmaking. We zijn gevraagd om contemplatie te leven, ook in actie, en we heiligen onszelf in de verantwoordelijke en genereuze uitoefening van onze eigen missie.

Zou de Heilige Geest ons kunnen aansporen een missie uit te voeren en ons dan te vragen het te verlaten, of er niet volledig aan deel te nemen, om onze innerlijke vrede te bewaren? Toch zijn er momenten waarop we in de verleiding komen om pastorale toewijding of betrokkenheid in de wereld te verbannen naar de tweede plaats, alsof dit 'afleidingen' zijn langs het pad naar groei in heiligheid en innerlijke vrede. We mogen niet vergeten dat

"het leven geen missie heeft, maar een missie is". Zubiri, Xavier, Naturaleza, historia, Dios. Madrid, 19933, 427

Een inzet gemotiveerd door angst, trots of de behoefte om vooraanstaand te zijn of te heersen zal zeker niet heiligend zijn. De uitdaging is om iemands zelfgave op een zodanige manier te leven dat de inzet een betekenis heeft die evangelisch is en meer en meer op Jezus Christus lijkt. Daarom is het gebruikelijk om te spreken van bijvoorbeeld een spiritualiteit van de catecheet, een diocesane spiritualiteit, een spiritualiteit van de arbeid. Om dezelfde reden besloot ik Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
met een spiritualiteit van missie, Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
een ecologische spiritualiteit en lPaus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Amoris Laetitia
Over vreugde van de liefde
(19 maart 2016)
met een spiritualiteit van het gezinsleven.

Dit houdt niet een verachting in van de ogenblikken van rust, eenzaamheid en stilte ten overstaan van God. Integendeel. Want de voortdurende nieuwigheden van de technologische instrumenten, de aantrekkingskracht van reizen, de ontelbare aanbiedingen op het gebied van consumptie, laat soms geen ruimte voor het weerklinken van de stem van God. Alles vult zich met een steeds groeiende snelheid met woorden, oppervlakkige genoegens en rumoer. Daar heerst geen vreugde, maar de onvoldaanheid van wie niet weet waarvoor hij leeft. Hoe kan men derhalve niet erkennen dat wij dit koortsachtige rennen moeten stoppen om weer een soms pijnlijke, maar altijd vruchtbare, persoonlijke ruimte terug te krijgen waarin een oprechte dialoog met God wordt op gang gebracht? Op een bepaald moment zullen wij de waarheid over onszelf onder ogen moeten zien om die door de Heer te laten doordringen en men bereikt dit niet altijd, als

“men zich niet bevindt op de rand van de afgrond, van de ergste verleiding, op de klif van de verlatenheid, op de eenzame top waar men de indruk heeft volkomen alleen te blijven”. Carlo M. Kard. Martini, Le confessioni di Pietro. Cinisello Balsamo 2017, 69 .

Zo vinden wij de grote beweegredenen die ons ertoe aanzetten onze taken ten diepste te vervullen.

Dezelfde instrumenten van vermaak waarvan het huidige leven doordrongen is, brengen ons ook ertoe de vrij tijd te verabsoluteren, waarin wij ongelimiteerd de apparaten gebruiken die ons kortstondig vertier en genoegens bieden. Men moet dit oppervlakkig vermaak onderscheiden van een gezonde cultuur van rust, die ons openstelt voor de ander en de werkelijkheid met een beschikbare en contemplatieve geest. Dientengevolge is het de eigen zending die eronder lijdt, is het de inzet die zwakker wordt, is het de edelmoedige en beschikbare dienstbaarheid die af begint te nemen. Dit tast de spirituele ervaring aan. Kan een spiritueel enthousiasme gezond zijn dat samengaat met laksheid in de evangelische werkzaamheid of de dienstbaarheid aan anderen?

Er is een geest van heiligheid nodig die zowel de eenzaamheid als de dienstbaarheid, zowel de intimiteit als de evangeliserende inzet doordrenkt, zodat ieder ogenblik een uitdrukking is van liefde, geschonken onder de blik van de Heer. Op deze wijze zullen alle ogenblikken kleine treden zijn in ons leven van heiliging.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam