• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Een Christen kan zijn of haar missie op aarde niet zien zonder het als een pad van heiligheid te beschouwen, want "dit is de wil van God, uw heiligmaking" (1 Tess. 4, 3). Elke heilige is een missie, gepland door de Vader om op een bepaald moment in de geschiedenis een bepaald aspect van het Evangelie te weerspiegelen en te belichamen.

Die zending vindt haar volheid van betekenis in Christus en kan alleen maar uitgaande van Hem worden begrepen. Heiligheid is in wezen in eenheid met Hem de mysteries van zijn leven beleven. Zij bestaat erin zich op een unieke en persoonlijke wijze te verenigen met de dood en de verrijzenis van de Heer, in het voortdurend sterven en verrijzen met Hem. Maar zij kan ook inhouden in het eigen bestaan verschillende aspecten van het aardse leven van Jezus na te doen: een verborgen leven, een gemeenschappelijk leven, de laatsten nabij zijn, armoede en andere manifestaties van zijn zelfgave uit liefde. Het overwegen van deze mysteries, zoals de heilige Ignatius van Loyola voorstelde, richt ons erop ze gestalte te geven in onze keuzes en onze houdingen. Vgl. H. Ignatius van Loyola, Geestelijke Oefeningen. 102-312 Want

“alles in het leven van Jezus staat in het teken van zijn mysterie”, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 515 

“heel het leven van Christus is openbaring van de Vader”, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 516,

“heel het leven van Christus is een mysterie van verlossing”, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 517,

“heel het leven van Christus is een mysterie van recapitulatie”, Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 518 

“al wat Christus in zijn leven doorstaan heeft, doorleeft Hij, opdat wij het kunnen beleven in Hem en Hij het beleeft in ons”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 521

Het plan van de Vader is Christus en wij in Hem. Tenslotte is het  Christus die in ons liefheeft, omdat

“heiligheid niets anders is dan ten volle beleefde liefde”. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, Heiligheid (13 apr 2011), 2 

Daarom

“wordt de mate van heiligheid gegeven door het gehalte dat Christus in ons bereikt, door de mate waarin wij met de kracht van de Heilige Geest heel ons leven in overeenstemming brengen met het zijne”. Paus Benedictus XVI, Audiëntie, Heiligheid (13 apr 2011), 2 

Zo is iedere heilige een boodschap die de Heilige Geest haalt uit de rijkdom van Jezus Christus en aan zijn volk schenkt.

Om het woord dat de Heer ons via een van zijn heiligen wil spreken te erkennen, hoeven we niet in details verstrikt te raken, want daar kunnen we ook fouten en mislukkingen tegenkomen. Niet alles wat een heilige zegt is volkomen trouw aan het evangelie; niet alles wat hij of zij doet is authentiek of perfect. Wat we moeten overdenken is de totaliteit van hun leven, hun hele reis van groei in heiligheid, de weerspiegeling van Jezus Christus die naar voren komt wanneer we hun algemene betekenis als persoon begrijpen. Hans Urs von Balthasar, Aufsatz in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, Theologie und Heiligkeit (1 jan 1948). in: Communio 6 (1987), 401-410

Het is voor ons allemaal een sterke oproep. Ook jij hebt er nood aan om de totaliteit van uw leven als een zending te zien. Probeer het te doen door in het gebed naar God te luisteren en de tekenen te herkennen die Hij je geeft. Vraag altijd aan de Geest wat Jezus van je verwacht, op elk moment van je bestaan en bij elke keuze die je moet maken, om de plaats te onderscheiden die dat in jouw eigen zending inneemt. En laat Hem dit persoonlijk mysterie, dat Jezus Christus weerspiegelt in de wereld van vandaag, in jou vorm geven

De Hemel geve dat jij kunt herkennen wat dat woord is, de boodschap van Jezus die God met jouw leven aan de wereld wil geven. Laat je veranderen, laat je vernieuwen door de Geest, opdat dat mogelijk is, en jouw kostbare zending zal niet verloren gaan. De Heer zal deze tot vervulling brengen ook te midden van jouw fouten en negatieve momenten, mits je maar niet de weg van de liefde verlaat en altijd blijft openstaan voor zijn bovennatuurlijk handelen dat zuivert en verlicht.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam