• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Laten wij niet alleen denken aan hen die reeds zalig- of heiligverklaard zijn. De Heilige Geest stort overal in het heilige gelovige volk van God heiligheid uit, omdat

“het God heeft behaagd de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen dat Hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9

De Heer heeft in de heilsgeschiedenis een volk gered. Er bestaat geen volledige identiteit zonder toebehoren aan een volk. Daarom redt niemand zich alleen, als geïsoleerd individu, maar God trekt ons aan, rekening houdend met de complexe verwevenheid van relaties tussen personen die in de menselijke gemeenschap tot stand komen: God heeft in een maatschappelijke dynamiek, in de dynamiek van een volk willen binnentreden.

Ik zie de heiligheid graag in het geduldige volk van God: in de ouders die met zoveel liefde hun kinderen grootbrengen, in de mannen en vrouwen die werken om brood naar huis te brengen, in de zieken, in de oudere religieuzen die blijven glimlachen. In deze vasthoudendheid om dag na dag voorwaarts te gaan zie ik de heiligheid van de strijdende Kerk. Dat is zo vaak de heiligheid “van de deur hiernaast”, van hen die dicht bij ons leven en een weerspiegeling zijn van de aanwezigheid van God of, om een andere uitdrukking te gebruiken,

“de middenklasse van heiligheid”. Vgl. Joseph Malègue, Pierres noires. Les classes moyennes du Salut. Paris, 1958.

Laten wij ons laten stimuleren door de tekenen van heiligheid die de Heer ons toont door middel van de nederigste leden van het volk dat

“ook aan de profetische taak van Christus deelheeft. Vooral door het geloof en de liefde te beleven verspreidt het zijn levend getuigenis”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 12

Laten wij eraan denken, zoals de heilige Theresa Benedicta van het Kruis suggereert, dat door velen van hen de ware geschiedenis wordt opgebouwd.

“In de donkerste nacht staan de grootste profeten en heiligen op. De levend makend stroom van het mystieke leven blijft echter onzichtbaar. Zeker de doorslaggevende gebeurtenissen van de geschiedenis van de wereld worden in wezen beïnvloed door zielen waarover in de geschiedenisboeken niets wordt gezegd. En welke de zielen zijn die wij moeten bedanken voor de doorslaggevende gebeurtenissen van ons persoonlijke leven, is iets dat wij alleen maar zullen weten op de dag dat alles wat verborgen is, onthuld zal worden”. H. Edith Stein / Teresia Benedicta a Cruce, Verborgenes Leben und Epiphanie. Gesamtausgabe Bd. XI, 15

De heiligheid is het mooiste gezicht van de Kerk. Maar ook buiten de katholieke Kerk en in zeer verschillende kringen wekt de Geest

“tekenen van zijn aanwezigheid die de leerlingen van Christus zelf helpen”. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 56

Anderzijds heeft de heilige Johannes Paulus II ons eraan herinnerd dat

“het getuigen van Christus tot aan het bloedvergieten tot een gemeenschappelijk erfdeel is geworden van katholieken, orthodoxen, anglicanen en protestanten”. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 37

In de mooie oecumenische herdenking die hij vierde in het Colosseum tijdens het Heilig Jaar 2000, stelde hij dat de martelaren

“een erfenis zijn die met een luidere stem spreken dan de factoren van verdeeldheid”. H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Derde Zondag van Pasen, Oecumenische gedachtenis van de getuigen van het geloof in de twintigste eeuw (7 mei 2000), 5

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam