• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

In de Brief aan de Hebreeën worden verschillende getuigen genoemd die ons bemoedigen om “vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven” (Heb. 12, 1). Daar gaat het over Abraham, Sara, Mozes, Gideon en nog enkele anderen Vgl. Hebr. 11, 1-12, 3 en wij worden in het bijzonder uitgenodigd te erkennen dat wij omringd zijn “door een menigte getuigen” (Hebr. 12, 1) die ons aansporen niet langs de weg te blijven stilstaan, en ons ertoe aanzetten  naar het einddoel te blijven gaan. En onder hen kunnen onze eigen moeder, grootmoeder of andere naasten zijn. Vgl. 2 Tim. 1, 5 Misschien is hun leven niet altijd volmaakt geweest, maar ook te midden van onvolmaaktheden en zwakheden zijn zij voorwaarts blijven gaan en hebben de Heer behaagd.

De heiligen die al in Gods tegenwoordigheid zijn, onderhouden met ons banden van liefde en gemeenschap. Het boek Apocalyps getuigt hiervan, wanneer het spreekt over de martelaren die ten beste spreken: “Ik zag onder het altaar de zielen van hen die vermoord waren om het woord van God en het getuigenis dat zij hadden afgelegd. En zij begonnen luid te roepen: ‘Hoe lang nog, heilige en waarachtige Heerser, zult Gij het oordeel uitstellen?’” (Openb. 6, 9-10). Wij kunnen zeggen dat

“wij worden omgeven, gestuurd en geleid door Gods vrienden. (...) Ik hoef niet alleen te dragen wat ik in werkelijkheid nooit alleen zou kunnen dragen. De schare van Gods heiligen beschermt mij, ondersteunt mij en draagt mij”. Paus Benedictus XVI, Homilie, Bij de aanvang van de Petrinische dienst als Bisschop van Rome, Zoals Jezus wil ik een herder zijn, zoals Petrus een visser van mensen (24 apr 2005), 2

Bij zalig- en heiligverklaringsprocessen neemt men de tekenen van heldhaftigheid in de beoefening van de deugden in aanmerking, de opoffering van het leven in het martelaarschap en ook de gevallen waarin er een offer van het eigen leven voor anderen tot de dood toe heeft plaatsgevonden. Deze gave brengt een voorbeeldige navolging van Christus tot uitdrukking en verdient de bewondering van de gelovigen. Vgl. Paus Franciscus, Motu Proprio, Over hen die hun leven opofferen, Maiorem Hac Dilectionem (11 juli 2017), 2. c: In ieder geval veronderstelt deze dat er een geur van heiligheid is en minstens een normale beoefening van de christelijke deugden Wij herinneren bijvoorbeeld aan de zalige Maria Gabriella Sagheddu, die haar leven heeft opgeofferd voor de eenheid van de Christenen.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 9 mei 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam