• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ik wil graag de heiligheid overwegen aanwezig in de rust van het volk Gods: ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden. In hun dagelijkse volharding zie ik de heiligheid van de strijdende Kerk. Heel vaak kan heiligheid gevonden worden bij de buren om de hoek, zij die in ons midden wonen en Gods aanwezigheid tonen. We mogen we misschien wel noemen “de middenklasse van heiligheid”. vgl. JOSEPH MALEGUE, Pierres noiresLes classes moyennes du Salut, Paris, 1958.

“Elk langs zijn weg”, zegt het Concilie. Men moet dus niet ontmoedigd raken wanneer men voorbeelden van heiligheid ziet die ontoegankelijk lijken. Er zijn getuigen die nuttig zijn om ons aan te moedigen en te motiveren, maar niet om te kopiëren, want dat zou ons zelfs kunnen verwijderen van de unieke en specifieke weg die de Heer voor ons wil. Vandaar het belang van “onderscheiding” om Gods roeping te begrijpen: “Belangrijk is, zo insisteert de Paus, dat elke gelovige zijn eigen weg onderscheidt en het beste van zichzelf in het licht stelt, dat wat de Heer echt persoonlijk in hem gelegd heeft Vgl. 1 Kor. 12, 7 en dat hij zich niet zou uitputten in het nadoen van iets dat niet voor hem bedacht werd. Wij zijn allemaal geroepen om getuigen te zijn, maar er zijn vele vormen van getuigenis in het leven. Vgl. Hans Urs von Balthasar, Aufsatz in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, Theologie und Heiligkeit (1 jan 1948). in Communio 6 (1987), 401.

{...}

{...}

In de Kerk, heilig maar bestaande uit zondaren, vind je alles wat je nodig hebt om te kunnen groeien in heiligheid. De Heer heeft de Kerk de Schrift gegeven, de sacramenten, heilige plekken, gemeenschappen, het getuigenis van de heiligen en een veelzijdige schoonheid die voortkomt uit Gods liefde, “zoals de bruid zich met haar opschik tooit” (Jes. 61, 10).

Het is voor ons allemaal een sterke oproep. Ook jij hebt er nood aan om de totaliteit van uw leven als een zending te zien. Probeer het te doen door in het gebed naar God te luisteren en de tekenen te herkennen die Hij je geeft. Vraag altijd aan de Geest wat Jezus van je verwacht, op elk moment van je bestaan en bij elke keuze die je moet maken, om de plaats te onderscheiden die dat in jouw eigen zending inneemt. En laat Hem dit persoonlijk mysterie, dat Jezus Christus weerspiegelt in de wereld van vandaag, in jou vorm geven

God zij gedankt is in de geschiedenis van de Kerk het altijd helder geweest dat de volmaaktheid van een persoon niet wordt afgemeten aan de informatie of kennis die iemand bezit, maar aan de diepte van zijn of haar liefde. “Gnostici” begrijpen dit niet, omdat zij anderen oordelen op basis van hun mogelijkheid om de complexiteit van bepaalde doctrines te begrijpen. Zij denken dat het intellect afgescheiden is van het vlees, en dus niet in staat om geraakt te worden door het lijden van Christus in het vlees in anderen, opgesloten als ze zijn in een encyclopedie aan abstarcties. Uiteindelijk, door het loskoppelen van het lichaam van het mysterie verkiezen zij “een God zonder Christus, een Christus zonder Kerk, een Kerk zonder haar mensen”. Paus Franciscus, Dagelijkse overweging, Liefdesbrief (11 nov 2016)

Toch staan sommige Christenen erop een ander pad te nemen, dat van rechtvaardiging door hun eigen inspanningen, de aanbidding van de menselijke wil en hun eigen vermogens. Dat vertaalt zich in egocentrische en elitaire zelfgenoegzaamheid, zonder ware liefde. Dat komt tot uiting in vele ogenschijnlijk verscheidene houdingen: de obsessie voor de wet, het opgaan in sociale en politieke voordelen, een nauwgezette bezorgdheid voor de liturgie, de leer en het prestige van de Kerk, een ijdelheid omtrent het vermogen om praktische zaken te regelen, en een buitensporige bezorgdheid voor de programma’s van zelfhulp en persoonlijke vervulling. Sommige Christenen besteden hun tijd en energie aan deze dingen, in plaats van zich door de Geest te laten leiden op de manier van liefde, in plaats van gepassioneerd te zijn over het communiceren van de schoonheid en de vreugde van het Evangelie en het zoeken naar de verlorenen onder de immense menigten die dorsten naar Christus. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 95

Moge de Heer de Kerk bevrijden van nieuwe vormen van gnosticisme en pelagianisme die haar vervreemden en hinderen op de weg van de heiligheid! Deze afwijkingen komen op verschillende manieren tot uiting, volgens ieders temperament en eigenschappen. Daarom roep ik ieder op zich af te vragen en tegenover God te onderscheiden op welke manier zij zich in iemands leven zouden manifesteren

De beste manier om te onderscheiden of ons gebed authentiek is, is te kijken in welke mate ons leven zich aan het transformeren is in het licht van de barmhartigheid.

“Barmhartigheid is immers niet alleen het handelen van de Vader, maar wordt het criterium om te zien wie Zijn ware kinderen zijn.” Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 9

Zij

“is de zuil die het leven van de Kerk draagt”. Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 10

Ik zou eens te meer willen benadrukken dat als de barmhartigheid de gerechtigheid en de waarheid niet uitsluit,

“wij vooral moeten zeggen dat de barmhartigheid de volheid is van de gerechtigheid en de meest heldere manifestatie van Gods waarheid”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 311

Zij

“is de sleutel van de hemel”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 197

We moeten ons hart openen voor Jezus, die voor de deur staat en klopt (Openb. 3, 20). Maar soms vraag ik me af of Jezus niet al lang binnenin ons is en klopt, omdat Hij wil ontsnappen, weg van onze benauwde gerichtheid op onszelf. In het Evangelie zien we hoe Jezus: “predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigde” (Lc. 8, 1). Na de verrijzenis, toen de leerlingen in alle richtingen uiteen waren gegaan, begeleidde de Heer hen. Vgl. Mc. 16, 20 . Dit is wat er gebeurt tengevolge van een werkelijke ontmoeting.

In de stilte kan men in het licht van de Geest, de wegen van heiligheid onderscheiden die de Heer ons aanbiedt. Zo niet, zouden al onze beslissingen slechts ‘decoratie’ zijn die het Evangelie eerder verhullen of verstikken dan sterker laten uitkomen in ons leven. Voor elke leerling is het onmisbaar met de Meester te zijn, naar Hem te luisteren, van Hem te leren, altijd te leren. Als wij niet luisteren, zullen al onze woorden slechts lawaai zijn dat tot niets dient.

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert.: o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 april 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam