• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Ik wil graag de heiligheid overwegen aanwezig in de rust van het volk Gods: ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden. In hun dagelijkse volharding zie ik de heiligheid van de strijdende Kerk. Heel vaak kan heiligheid gevonden worden bij de buren om de hoek, zij die in ons midden wonen en Gods aanwezigheid tonen. We mogen we misschien wel noemen “de middenklasse van heiligheid”. vgl. JOSEPH MALEGUE, Pierres noiresLes classes moyennes du Salut, Paris, 1958.

“Elk langs zijn weg”, zegt het Concilie. Men moet dus niet ontmoedigd raken wanneer men voorbeelden van heiligheid ziet die ontoegankelijk lijken. Er zijn getuigen die nuttig zijn om ons aan te moedigen en te motiveren, maar niet om te kopiëren, want dat zou ons zelfs kunnen verwijderen van de unieke en specifieke weg die de Heer voor ons wil. Vandaar het belang van “onderscheiding” om Gods roeping te begrijpen: “Belangrijk is, zo insisteert de Paus, dat elke gelovige zijn eigen weg onderscheidt en het beste van zichzelf in het licht stelt, dat wat de Heer echt persoonlijk in hem gelegd heeft Vgl. 1 Kor. 12, 7 en dat hij zich niet zou uitputten in het nadoen van iets dat niet voor hem bedacht werd. Wij zijn allemaal geroepen om getuigen te zijn, maar er zijn vele vormen van getuigenis in het leven. Vgl. Hans Urs von Balthasar, Aufsatz in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, Theologie und Heiligkeit (1 jan 1948). in Communio 6 (1987), 401.

{...}

Om heiligen te zijn is het niet nodig om bisschop, priester, religieus of religieuze te zijn. Vele malen hebben we de verleiding om te denken dat heiligheid gereserveerd is voor diegenen die de mogelijkheid hebben om afstand te houden van gewone bezigheden, om veel tijd te besteden aan gebed. Zo is het niet. Wij zijn allemaal geroepen om heiligen te zijn door liefdevol te leven en in de dagelijkse bezigheden, daar waar we ons bevinden, ons eigen getuigenis te geven. Ben je een Godgewijd persoon? Wees een heilige door je geschenk met vreugde te leven. Ben je getrouwd? Wees heilig door lief te hebben en voor je man of vrouw te zorgen, zoals Christus deed met de Kerk. Ben je een werknemer? Wees heilig, vervul je werk in dienst van je broeders met eerlijkheid en bekwaamheid. Ben je een ouder of grootmoeder of grootvader? Wees een heilige door geduldig kinderen te leren Jezus te volgen. Heb je autoriteit? Wees een heilige die vecht voor het algemeen welzijn en afstand doet van je persoonlijke interesses. Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Sint Pietersplein, De Kerk: 15. Algemene roeping tot heiligheid (19 nov 2014), 2

Laat de genade van uw Doop vrucht dragen op een pad van heiligheid. Sta toe dat alle voor God open is, en kies daarom voor Hem, kies God altijd weer. Weest niet ontmoedigd, want je hebt de kracht van de Heilige Geest om het mogelijk te maken. Heiligheid is per slot van rekening de vrucht van de Heilige Geest in je leven. Vgl. Gal. 5, 22-23 Wanneer je de verleiding voelt om je in je zwakheid te verstrikken, kijk dan omhoog naar de Gekruisigde en zeg: "Heer, ik ben een arme mens, maar U kunt het wonder doen om me een beetje beter te maken". In de Kerk, heilig maar bestaande uit zondaren, vind je alles wat je nodig hebt om te kunnen groeien in heiligheid. De Heer heeft de Kerk de Schrift gegeven, de sacramenten, heilige plekken, gemeenschappen, het getuigenis van de heiligen en een veelzijdige schoonheid die voortkomt uit Gods liefde, “zoals de bruid zich met haar opschik tooit” (Jes. 61, 10).

Deze heiligheid waartoe de Heer je roept, zal groeien door kleine gebaren. Bijvoorbeeld: een dame gaat naar de markt om boodschappen te doen, ze ontmoet een buurman en begint te praten, en de kritiek komt. Maar deze vrouw zegt in zichzelf: "Nee, ik zal over niemand kwaad spreken". Dit is een stap naar heiligheid. Thuis vraagt haar kind haar om over zijn fantasieën te praten en, zelfs als ze moe is, zit ze naast hem en luistert ze met geduld en genegenheid. Dat is nog een offer dat heiligt. Dan ervaart zij een moment van angst, maar onthoudt de liefde van de Maagd Maria, neemt de rozenkrans en bidt met geloof. Dit is een andere manier van heiligheid. Dan gaat zij de straat op, ontmoet een arme man en stopt om met genegenheid met hem te praten. Dit is ook een stap voorwaarts.

Om het woord dat de Heer ons via een van zijn heiligen wil spreken te erkennen, hoeven we niet in details verstrikt te raken, want daar kunnen we ook fouten en mislukkingen tegenkomen. Niet alles wat een heilige zegt is volkomen trouw aan het evangelie; niet alles wat hij of zij doet is authentiek of perfect. Wat we moeten overdenken is de totaliteit van hun leven, hun hele reis van groei in heiligheid, de weerspiegeling van Jezus Christus die naar voren komt wanneer we hun algemene betekenis als persoon begrijpen. Hans Urs von Balthasar, Aufsatz in: Verbum Caro. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1960, Theologie und Heiligkeit (1 jan 1948). in: Communio 6 (1987), 401-410

Het is voor ons allemaal een sterke oproep. Ook jij hebt er nood aan om de totaliteit van uw leven als een zending te zien. Probeer het te doen door in het gebed naar God te luisteren en de tekenen te herkennen die Hij je geeft. Vraag altijd aan de Geest wat Jezus van je verwacht, op elk moment van je bestaan en bij elke keuze die je moet maken, om de plaats te onderscheiden die dat in jouw eigen zending inneemt. En laat Hem dit persoonlijk mysterie, dat Jezus Christus weerspiegelt in de wereld van vandaag, in jou vorm geven

Zoals iemand Christus niet kan begrijpen zonder het koninkrijk dat Hij was komen brengen, zo is ook uw eigen missie onlosmakelijk verbonden met de opbouw van dat koninkrijk: "Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid" (Mt. 6, 33). Uw identificatie met Christus en Zijn wensen impliceert de inspanning om met Hem aan het koninkrijk van liefde, gerechtigheid en vrede voor iedereen te bouwen. Christus zelf wil met u leven, in al de inspanningen of verzakingen die daarmee gepaard gaan, evenals in de vreugde en de vruchtbaarheid die het voor u in petto heeft. Daarom zult u uzelf niet heiligen zonder uw eigen lichaam en geest te geven om voor dit doel het beste van u te geven.

Het is niet gezond om van de stilte te houden en te vermijden anderen te ontmoeten, te rusten en activiteit te weigeren, gebed te zoeken en dienst te verafschuwen. Alles kan worden aanvaard en geïntegreerd als deel van het eigen bestaan in deze wereld en worden geïntegreerd op het pad van heiligmaking. We zijn gevraagd om contemplatie te leven, ook in actie, en we heiligen onszelf in de verantwoordelijke en genereuze uitoefening van onze eigen missie.

Zou de Heilige Geest ons kunnen aansporen een missie uit te voeren en ons dan te vragen het te verlaten, of er niet volledig aan deel te nemen, om onze innerlijke vrede te bewaren? Toch zijn er momenten waarop we in de verleiding komen om pastorale toewijding of betrokkenheid in de wereld te verbannen naar de tweede plaats, alsof dit 'afleidingen' zijn langs het pad naar groei in heiligheid en innerlijke vrede. We mogen niet vergeten dat "het leven geen missie heeft, maar een missie is". Zubiri, Xavier, Naturaleza, historia, Dios. Madrid, 19933, 427

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 mei 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam