• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De beste manier om te onderscheiden of ons gebed authentiek is, is te kijken in welke mate ons leven zich aan het transformeren is in het licht van de barmhartigheid.

“Barmhartigheid is immers niet alleen het handelen van de Vader, maar wordt het criterium om te zien wie Zijn ware kinderen zijn.” Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 9

Zij

“is de zuil die het leven van de Kerk draagt”. Paus Franciscus, Bul, Het gelaat van de Barmhartigheid - Afkondiging van het Buitengewone Jubileum van de Barmhartigheid, Misericordiae Vultus (11 apr 2015), 10

Ik zou eens te meer willen benadrukken dat als de barmhartigheid de gerechtigheid en de waarheid niet uitsluit,

“wij vooral moeten zeggen dat de barmhartigheid de volheid is van de gerechtigheid en de meest heldere manifestatie van Gods waarheid”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over vreugde van de liefde, Amoris Laetitia (19 mrt 2016), 311

Zij

“is de sleutel van de hemel”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 197

Hier denk ik aan de heilige Thomas van Aquino, die vroeg welke van onze acties het edelst zijn, welke uitwendige werken het beste onze liefde voor God tonen. Thomas antwoordde zonder aarzeling dat het de werken van genade zijn voor onze naaste, Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 30, a. 4 zelfs meer dan onze daden van aanbidding:

"Wij aanbidden God door uiterlijke offers en gaven, niet voor eigen voordeel, maar voor dat van onszelf en onze naaste. Want Hij heeft onze offers niet nodig, maar wenst dat ze Hem worden aangeboden, om onze toewijding aan te wakkeren en tot voordeel van onze naaste. Daarom is het mededogen waarmee de ellende van anderen helpen dragen, aangenamer is, omdat het meer direct ten goede komt aan welzijn van de naaste." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 30, a. 1

Christelijke vreugde gaat meestal gepaard met een gevoel voor humor. We zien dit bijvoorbeeld duidelijk bij de heilige Thomas More, heilige Vincent de Paul en de heilige Philip Neri. Slechte humor is geen teken van heiligheid. "Verwijder ergernis van uw geest" (Eccl. 11, 10). We ontvangen zoveel van de Heer "voor ons plezier" (1 Tim. 6, 17), dat verdriet een teken van ondankbaarheid kan zijn. Gods gaven. H. Thomas More, Gebeden. Ik beveel aan het gebed dat aan de heilige Thomas More wordt toegeschreven, te bidden: "Geef mij, Heer, een goede spijsvertering en ook iets om te verteren. Geef mij een gezond lichaam en het noodzakelijke goede humeur om dit te onderhouden. Geef mij een eenvoudige geest die al het goede weet te waarderen en die niet snel bang wordt bij een ontmoeting met het kwaad. Geef mij een ziel die geen verveling, gemopper, gezucht en geklaag kent, en ook geen overmaat aan spanning als gevolg van die sta-in-de-weg met de naam 'ik'. Geef mij, Heer, een gevoel voor goede humor. Geef mij de genade dat ik grappen begrijpt om in het leven een weinig vreugde te hebben en deze aan anderen te kunnen meedelen. Moge dat zo zijn."

We moeten ons hart openen voor Jezus, die voor de deur staat en klopt (Openb. 3, 20). Maar soms vraag ik me af of Jezus niet al lang binnenin ons is en klopt, omdat Hij wil ontsnappen, weg van onze benauwde gerichtheid op onszelf. In het Evangelie zien we hoe Jezus: “predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigde” (Lc. 8, 1). Na de verrijzenis, toen de leerlingen in alle richtingen uiteen waren gegaan, begeleidde de Heer hen. Vgl. Mc. 16, 20 . Dit is wat er gebeurt tengevolge van een werkelijke ontmoeting.

Zelfgenoegzaamheid is verleidelijk; het vertelt ons dat het geen zin heeft om dingen te veranderen, dat er niets is wat we kunnen doen, omdat dit de manier is waarop de dingen altijd zijn geweest en toch altijd slagen om te overleven. Door de kracht van de gewoontes keren we ons niet langer tegen het kwaad. We "laten de dingen zoals zijn", of zoals anderen besloten hebben dat ze zouden moeten zijn. Maar laat ons de Heer toestaan om ons te wekken van onze verdoving, om ons te bevrijden van onze traagheid. Laten we onze gebruikelijke manier van doen opnieuw doordenken, laten we onze ogen en oren, maar vooral ons hart openen, ons niet tevreden stellen met de dingen zoals ze zijn, maar in beweging zijn, door het levende en werkzame woord van de verrezen Heer.

Laten we niet vergeten dat Jezus zijn discipelen vroeg om op details te letten.
Het kleine detail dat wijn op een feestje opraakt.
Het kleine detail dat een schaap wordt gemist.
Het kleine detail van het opmerken van de weduwe die haar twee kleine munten aanbood.
Het kleine detail van het hebben van reserveolie voor de lampen, indien de bruidegom zijn komst zou uitstellen.
Het kleine detail van het vragen aan de discipelen hoeveel broden ze hadden.
Het kleine detail van een kookvuur en een vis die er gekookt wordt terwijl Hij bij het aanbreken van de dag op de discipelen wachtte.

In de stilte kan men in het licht van de Geest, de wegen van heiligheid onderscheiden die de Heer ons aanbiedt. Zo niet, zouden al onze beslissingen slechts ‘decoratie’ zijn die het Evangelie eerder verhullen of verstikken dan sterker laten uitkomen in ons leven. Voor elke leerling is het onmisbaar met de Meester te zijn, naar Hem te luisteren, van Hem te leren, altijd te leren. Als wij niet luisteren, zullen al onze woorden slechts lawaai zijn dat tot niets dient.

We moeten niet vergeten dat "de aanschouwing van het aangezicht van Jezus, gestorven en opgestaan, onze menselijkheid herstelt, zelfs wanneer het is verbroken door de problemen van dit leven of ontsierd door de zonde. We moeten de kracht van het aangezicht van Christus niet temmen.” Paus Franciscus, Toespraak, Kathedraal Santa Maria der Fiore, Florence, Tot de deelnemers aan het vijfde algemene vergadering van de Italiaanse Kerkprovincie (10 nov 2015) Laat me je iets vragen: zijn er moment waarop je jezelf stil in de aanwezigheid van de Heer brengt, waarop je rustig tijd met Hem doorbrengt, waarop je je laaft aan zijn blik? Laat je jouw hart ontvlammen door zijn vuur?

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 mei 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam