• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld

Terwijl aan een Nederlandstalige vertaling gewerkt wordt kunt u deze betreffende Apostolische Exhortatie lezen in de versies van het Vaticaan:

06-06-2018: Een werkvertaling is nu goeddeels compleet geplaatst. Er wordt vanuit een werkvertaling voorlopig verder aangevuld en eventueel gecorrigeerd in afwachting van de geautoriseerde vertaling.

Informatie over het beschikbaar komen van een gedrukte versie van de geautoriseerde vertaling zullen we hier publiceren, zodra deze beschikbaar is of eventueel op kerknet.be (voor de Vlaamse editie) of rkkerk.nl (voor de Nederlandse editie).

Enkele samenvattingen, opinies en analyses

Berichtgeving over de Exhortatie:

Deze Exhortatie kan tevens gelezen worden in het licht van hetgeen de Congregatie voor de Geloofsleer in haar brief Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
gezegd heeft aangaande het christelijk heil.

Hieronder de inhoudsopgave (in werkvertaling):

 

EERSTE HOOFDSTUK De roeping tot heiligheid (3-34)
1 De heiligen die ons aanmoedigen en begeleiden (3-5)
2 Heiligen “van om de hoek” (6-9)
3 De Heer roept (10-13)
4 Ook voor jou (14-18)
5 Jouw missie in Christus (19-24)
6 Activiteiten die heiligen (25-31)
7 Meer leven, meer mens (32-34)
TWEEDE HOOFDSTUK Twee subtiele tegenstanders van heiligheid (35-62)
1 Het huidige gnosticisme (36-46)
   A Een intellect zonder God en zonder vlees (37-39)
   B Een doctrine zonder mysterie (40-42)
   C De grenzen van de rede (43-46)
2 Het huidige pelagianisme (47-62)
   A Een gebrek aan nederigheid (49-51)
   B Een vaak vergeten leer van de Kerk (52-56)
   C Nieuwe pelagianen (57-59)
   D De belangrijkste Wet (60-62)
DERDE HOOFDSTUK In het licht van de Meester (63-109)
1 Tegen de stroom in gaan (65-94)
   A “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (67-70)
   B “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten” (71-74)
   C “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (75-76)
   D “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (77-79)
   E “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (80-82)
   F “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (83-86)
   G “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (87-89)
   H “Zalig die vervolgt worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen” (90-94)
2 De belangrijkste criteria (95-109)
   A In trouw aan de Meester (96-99)
   B Ideologieën die het hart van het Evangelie raken (100-103)
   C De aanbidding die het meest aanvaardbaar is voor God (104-109)
VIERDE HOOFDSTUK Tekenen van heiligheid in deze tijd (110-157)
1 Doorzettingsvermogen, geduld en zachtmoedigheid (112-121)
2 Vreugde en gevoel voor humor (122-128)
3 Stoutmoedigheid en passie (129-139)
4 In gemeenschap (140-146)
5 Blijvend in gebed (147-157)
VIJFDE HOOFDSTUK Voortdurende strijd, de waakzaamheid en de onderscheiding (158-175)
1 Strijd en waakzaamheid (159-165)
    A Meer dan een mythe (160-161)
   B Alert en betrouwbaar (162-163)
   C Spirituele corruptie (164-165)
2 Onderscheiding (166-175)
   A Een dringende behoefte (167-168)
   B Altijd in het licht van de Heer (169)
   C Een bovennatuurlijke gave (170-171)
   D Spreek, Heer (172-173)
   E De logica van gave en van het kruis (174-175)
ZESDE HOOFDSTUK Slot (176-177)

“Verheugt u en juicht” (Mt. 5, 12), zegt Jezus tot hen die worden vervolgd of vernederd om zijnentwil. De Heer vraagt alles en wat Hij biedt, is het ware leven, het geluk waarvoor wij zijn geschapen. Hij wil dat wij heilig zijn, en verwacht niet dat wij ons tevreden stellen met een middelmatig, verwaterd, onsamenhangend bestaan. In werkelijkheid is vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel op verschillende wijzen de roeping tot heiligheid aanwezig. Zo nodigde de Heer Abraham uit: “Richt uw schreden naar Mij en gedraag u onberispelijk” (Gen. 17, 1).

Men moet hier niet een verhandeling verwachten over heiligheid met zeer veel definities en distincties die dit belangrijke thema zouden kunnen verrijken, of met analyses die men omtrent de middelen van heiligmaking zou kunnen maken. Mijn nederig doel is nogmaals de roeping tot heiligheid te laten weerklinken en te trachten deze vorm te geven in de huidige context met zijn risico’s, uitdagingen en mogelijkheden. Want de Heer heeft ieder van ons uitverkoren “om” in liefde “heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht” (Ef. 1, 4).

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers; overige werkvert. o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 17 juni 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam