• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld

Terwijl aan een Nederlandstalige vertaling gewerkt wordt kunt u deze betreffende Apostolische Exhortatie lezen in de versies van het Vaticaan:

20-04-2018: Geheel of gedeeltelijk zijn vertaald de nummers Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)
,
Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)
en
Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Gaudete et Exsultate
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
(19 maart 2018)
.

Enkele samenvattingen, opinies en analyses

Berichtgeving over de Exhortatie:

Deze Exhortatie kan tevens gelezen worden in het licht van hetgeen de Congregatie voor de Geloofsleer in haar brief Congregatie voor de Geloofsleer
Placuit Deo
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
(22 februari 2018)
gezegd heeft aangaande het christelijk heil.

Hieronder de inhoudsopgave (in werkvertaling):

 

EERSTE HOOFDSTUK De roeping tot heiligheid (3-34)
1 De heiligen die ons aanmoedigen en begeleiden (3-5)
2 Heiligen “van om de hoek” (6-9)
3 De Heer roept (10-13)
4 Ook voor jou (14-18)
5 Jouw missie in Christus (19-24)
6 Activiteiten die heiligen (25-31)
7 Meer leven, meer mens (32-34)
TWEEDE HOOFDSTUK Twee subtiele tegenstanders van heiligheid (35-62)
1 Het huidige gnosticisme (36-46)
   A Een intellect zonder God en zonder vlees (37-39)
   B Een doctrine zonder mysterie (40-42)
   C De grenzen van de rede (43-46)
2 Het huidige pelagianisme (47-62)
   A Een gebrek aan nederigheid (49-51)
   B Een vaak vergeten leer van de Kerk (52-56)
   C Nieuwe pelagianen (57-59)
   D De belangrijkste Wet (60-62)
DERDE HOOFDSTUK In het licht van de Meester (63-109)
1 Tegen de stroom in gaan (65-94)
   A “Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen” (67-70)
   B “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten” (71-74)
   C “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden” (75-76)
   D “Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” (77-79)
   E “Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (80-82)
   F “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien” (83-86)
   G “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (87-89)
   H “Zalig die vervolgt worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen” (90-94)
2 De belangrijkste criteria (95-109)
   A In trouw aan de Meester (96-99)
   B Ideologieën die het hart van het Evangelie raken (100-103)
   C De aanbidding die het meest aanvaardbaar is voor God (104-109)
VIERDE HOOFDSTUK Tekenen van heiligheid in deze tijd (110-157)
1 Doorzettingsvermogen, geduld en zachtmoedigheid (112-121)
2 Vreugde en gevoel voor humor (122-128)
3 Stoutmoedigheid en passie (129-139)
4 In gemeenschap (140-146)
5 Blijvend in gebed (147-157)
VIJFDE HOOFDSTUK Voortdurende strijd, de waakzaamheid en de onderscheiding (158-175)
1 Strijd en waakzaamheid (159-165)
    A Meer dan een mythe (160-161)
   B Alert en betrouwbaar (162-163)
   C Spirituele corruptie (164-165)
2 Onderscheiding (166-175)
   A Een dringende behoefte (167-168)
   B Altijd in het licht van de Heer (169)
   C Een bovennatuurlijke gave (170-171)
   D Spreek, Heer (172-173)
   E De logica van gave en van het kruis (174-175)
ZESDE HOOFDSTUK Slot (176-177)

Document

Naam: GAUDETE ET EXSULTATE
Verheugt u en jubelt - Over de roeping tot heiligheid in deze wereld
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Exhortatie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 maart 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert.: o.a. Maranatha-gemeenschap en de redactie
Bewerkt: 19 april 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam