• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gehoorzaamheid aan de paus en onderlinge eenheid
Wij verwachten van het gemeenschappelijk bijwonen van de H. Mis door de mannen nog een andere vrucht van kapitaal belang, nl. de geest van kinderlijke volgzaamheid en volledige gehoorzaamheid aan de paus, en een geest van broederlijke en krachtige eendracht onder elkander, overal waar het er op aan komt, de zaak van de Kerk te verdedigen.
De aanvallen van de vijanden van de Kerk

De zaak van de Kerk! Haar vijanden hebben tegen haar een heftige campagne ontketend in woord en geschrift. Voor hen zijn alle argumenten goed, ook de meest ongerijmden, als zij maar dienstig zijn voor hun doel: de eenheid en de samenwerking onder de katholieken te verbreken, hun vertrouwen te schokken in Christus' plaatsbekleder, de bisschoppen en de geestelijkheid. Hun geliefkoosd wapen is de laster, omdat zij wel weten, dat dit wapen nooit geheel zijn uitwerking mist, maar in de zielen twijfel, achterdocht en kritiek zaait en in de harten een afkeer wekt, die soms in haat overslaat. Zo lopen gehoorzaamheid en eendracht gevaar, langzamerhand ondermijnd en vernietigd te worden. Leest nog eens de woorden van Christus over de "vader van de leugen" (Joh. 8, 44); ditzelfde geldt ook voor deze lastercampagne.

Wijze om die vijandelijke pogingen te verijdelen

Zegt aan uw parochianen, dat zij zich niet laten misleiden of van de wijs brengen; dat zij geen geloof schenken aan de valse beschuldigingen van de vijand; dat zij diens publicaties niet lezen zonder zwaarwichtige reden en niet zonder het noodzakelijke verlof, en in geen geval zonder voldoende te zijn voorbereid om op deze aanvallen te kunnen antwoorden. Zo zal men de vijandelijke pogingen verijdelen, die tot doel hebben, de eenheid en saamhorigheid van de katholieken te verzwakken en zo mogelijk te verbreken, de eenheid waarvan de rots van Petrus de zichtbare grondslag is en waarvan het goddelijk offer en de heilige Communie de onzichtbare krachtbron vormen.

Document

Naam: IL SANTO TEMPO
Tijdens de ontmoeting met de Vastenpredikers van de stad Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1949
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0758
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam