• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu hebben sommige pastoors als voornaamste element van de voorbereiding der gelovigen op het heilig jaar de Mis voor de mannen ingevoerd. Bij deze Mis, waarbij 's Zondags de mannen van de parochie samenkomen, zetten zij hun het wezen en de zin van de heilige liturgie uiteen. De eerste vrucht van deze praktijk is, dat men hen op bewuste en persoonlijke wijze laat deelnemen aan het goddelijk altaar-offer.

Maar dit deelnemen moet een echo, een weerklank vinden in het dagelijks leven; daarom leren deze ijverige herders hen, met het. offer van Christus hun eigen offers te verenigen, waartoe de belijdenis van het geloof en het leven als christen gedurende de week overvloedig gelegenheid schenken.

Wij prijzen zowel de geest als de methode van dit gebruik. Daardoor krijgt het Misoffer zijn juiste plaats, nl. in het hart van het leven en van heel de activiteit van uw mannen. Het is zeer troostend, hen devoot de Mis-liturgie te zien volgen, vooral wanneer men bedenkt, hoe schandelijk onwetend velen zijn omtrent dit verheven geheim.

Document

Naam: IL SANTO TEMPO
Tijdens de ontmoeting met de Vastenpredikers van de stad Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1949
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0758
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam