• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze laatste blijft inderdaad altijd het voornaamste en het fundamentele element van het apostolaat, tenminste daar, waar de kerkelijke instellingen vaste wortel· hebben geschoten en waar de godsdienstige toestand enigermate normaal is. Altijd en overal moet men de parochianen, jong en oud, maar vooral de kinderen en de opgroeiende jeugd onderwijzen in het geloof; steeds moeten de gelovigen 's zondags tezamen komen om het heilig offer bij te wonen; altijd moet men hun de heilige sacramenten toedienen. En nu wij spreken over de zielzorg, denken wij hier vooral aan het sacrament van de biecht, dat van de priester een door en door voorbeeldig leven eist, gepaard met verantwoordelijkheidsgevoel, helder en zeker oordeel, zelfbeheersing, voorzichtigheid en tact. Steeds ook zullen er armen en behoeftigen aan de kerkdeur kloppen, steeds zullen er zieken zijn, die men moet bijstaan en aan wie men de laatste sacramenten moet toedienen, steeds zullen er overledenen zijn, voor wie men de uitvaart moet houden, steeds zal de priester tijd moeten vinden om persoonlijk met zijn parochianen te spreken en steeds zal de leiding van de katholieke organisaties en verenigingen toewijding en geduld van hem vragen, ook als hij aan zijn leken-medewerkers een taak kan toevertrouwen, die zij evengoed kunnen vervullen als hij.

Dit alles is gewone zielzorg. Het valt minder op dan buitengewone daden en grote manifestaties; het is werk van iedere dag; het wordt in stilte verricht en gaat vaak onopgemerkt voorbij. Toch moet dit werk altijd zo volmaakt mogelijk worden gedaan, ook en juist tegenwoordig, omdat alle zielen, die door buitengewone werken voor Christus gewonnen worden of door geweldige gebeurtenissen tot Hem worden gebracht, ten slotte toch weer in de gewone, blijvende en diepgaande zielzorg moeten worden opgenomen. Deze moet aan allen de zekerheid schenken, dat de Kerk hen met haar moederlijke zorg omgeeft; door deze zielzorg vooral vervult de Kerk haar taak, Christus te verkondigen en alle mensen te onderwijzen en te leiden om allen tot de volmaaktheid in Christus Jezus te brengen. Vgl. Kol. 1, 28

Document

Naam: IL SANTO TEMPO
Tijdens de ontmoeting met de Vastenpredikers van de stad Rome
Soort: Paus Pius XII - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 23 maart 1949
Copyrights: © 1956, Ecclesia Docens, uitg. Gooi & Sticht 0758
Vert.: Chr. Oomen, M. Mulders C.ss.R. en J. Kahmann C.ss.R.; in samenw. met J. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam