• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als zo de zaken staan, wat dan te doen? Gelukkig is er nu begrip en besef ontwaakt bij de kerk die trouw blijft (en dat is het meest attente, meest talrijke deel). De haastige verdediging van de bressen verandert in verstandige therapieën niet alleen, maar in nieuwe, positieve getuigenissen van moedige, vertrouwvolle vitaliteit. Zalig degenen die er weet van hebben en er hun hart, hun handen voor lenen. Misschien zullen ook ditmaal de jongeren bij de voorhoede behoren: mogen zij gezegend zijn!

Maar nu stellen we een vraag die het hele geval bestrijkt: kan de kerk de huidige moeilijkheden te boven komen? Gelukkig voor ons is het antwoord gemakkelijk, want het wordt niet geformuleerd door menselijke voorzichtigheid en niet gebaseerd op onze schamele krachten. Het antwoord ligt in de belofte van Christus: ' ... zij zullen haar niet overweldigen' (Mt. 16, 18); 'Ik ben met u' (Mt. 28, 20); 'in de wereld leeft gij in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen' (Joh. 16, 33); 'Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan' (Mt. 24, 35). Over de twijfelachtige resultaten heen van onze moeizame wederwaardigheden, staan deze uitlatingen van Christus als ware woorden, goddelijke woorden. Wij mogen, wij allen móéten ze ernstig nemen. Wat betekent dat 'ernstig nemen'? Het betekent déze fundamentele houding van onze kant: het betekent er vertrouwen aan schenken; het betekent erin geloven. Onomwonden gezegd: het geloof is de eerste voorwaarde om de huidige moeilijkheden te boven te komen. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 12 Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 10

Het is bevestigd door de apostel Johannes: 'Dit is de overwinning die de wereld overwint: ons geloof' (1 Joh. 5, 4).

Document

Naam: STA STERK IN HET GELOOF
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 11 september 1974
Copyrights: © 1974, Archief van de Kerken 29e jrg nr 22 p. 986-988
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam