• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit is het pluralisme van de katholieke Kerk. Hieraan kunnen we het pluralisme toeschrijven dat opborrelt uit de speurtochten van persoonlijke onderzoekingen en uitzonderlijke bewoordingen waartoe de katholieke leer zowel de mysticus als de theoloog en ook de kunstenaar uitnodigt, vooropgesteld dat deze contemplatieven, deze geleerden en deze semantische profeten de waarheid als tweede natuurwet in het gemoed dragen. En we bedoelen de waarheid waarvan de Heilige Geest inderdaad de leraar is (Joh. 14,26)(Joh. 16, 23), maar altijd onder de vertolkingswaarborg van het kerkelijk leerambt. Aan dit ambt heeft Christus de dienst toevertrouwd van het licht (Mt. 5, 14); van het woord (Lc. 10, 16); van de authenticiteit in het geloven en gemeenschap houden. Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870). Denz.-Sch. 3050 vv. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 18 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 12.23 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 21

We zouden het leerstellig pluralisme van de katholieke Kerk kunnen vergelijken met dat van een orkest, waarbij de veelheid van instrumenten en de verscheidenheid van de respectieve partijen samenwerken tot het ontstaan van één enkele, heerlijke harmonie.

In de voorstelling van sommige mensen is het katholieke dogma, dat wil zeggen, een godsdienstige leer die God heeft geopenbaard en als zodanig door het leerambt van de Kerk verklaard, als het ware een gevangenis voor het theologisch of wetenschappelijke denken. Deze mensen zouden we eraan willen herinneren, welk een zekerheid en welk een ruim veld van waarheid en welk een afwisseling van bewoordingen dit katholieke dogma biedt aan de menselijke geest, als een uitnodiging tot overdenken en als een vreugde voor het verstand dat de paden opgaat van de bovennatuurlijke wetenschap omtrent God en de mens. De nederige, wijze theologen weten terdege, hoe heerlijk deze onvergelijkelijke ervaring is. Vgl. 1e Vaticaans Concilie, 3e Zitting - Dogmatische Constitutie over het Katholieke Geloof, Dei Filius (24 apr 1870), 17.22.41 Aan hen onze eerbiedige, stimulerende groet.

Document

Naam: ECHT EN VALS PLURALISME
Soort: H. Paus Paulus VI - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 28 augustus 1974
Copyrights: © 1974, Archief van de Kerken 29e jrg nr 22 p. 983-985
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam