• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het bewustzijn van het volle leven waarin Jezus de Heiland ons binnenleidt, brengt de christenen tot de missie om aan alle mensen de vreugde en het licht van het Evangelie te verkondigen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 40 Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 9-13 Bij deze inzet zullen zij ook bereid zijn een oprechte en constructieve dialoog tot stand te brengen met de gelovigen van andere religies, in het vertrouwen dat God “alle goedwillende mensen, in wier hart de genade op een onzichtbare wijze werkt,” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 leiden naar het heil in Christus. Terwijl de Kerk zich met al haar krachten wijdt aan de evangelisatie, blijft zij de definitieve komst van de Heiland afsmeken, omdat “wij in deze hoop gered zijn” (Rom. 8, 24). Het heil van de mens zal alleen dan worden vervuld, wanneer wij na de laatste vijand, de dood Vgl. 1 Kor. 15, 26 , te hebben overwonnen op volmaakte wijze deel zullen hebben aan de heerlijkheid van de verrezen Christus, die onze relatie met God, onze broeders en zusters en heel de schepping tot volheid zal brengen. Het integrale heil, van ziel en lichaam, is de eindbestemming waartoe God alle mensen roept. Naar het voorbeeld van Maria, de moeder van de Heiland en de eerste van hen die zijn gered, gegrondvest in het geloof, gesteund door de hoop, werkend in de liefde, zijn wij er zeker van dat “ons vaderland in de hemel is, en uit de hemel verwachten wij onze verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen” (Fil. 3, 20-21).

Paus Franciscus heeft op 16 februari 2018 deze brief, waartoe was besloten in de plenaire zitting van deze Congregation op 24 januari 2018, goedgekeurd en de publicatie ervan gelast.

Gegeven te Rome, vanuit de vestiging van de Congregatie voor de Geloofsleer, 22 februari 2018, Feest van Sint Petrus’ Stoel.

+ Luis F. Ladaria, S.I.
Titulair Aartsbisschop van Thibica
Prefect

+ Giacomo Morandi
Titulair Aartsbisschop van Cerveteri
Secretaris

Document

Naam: PLACUIT DEO
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J.
Datum: 22 februari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineanummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam