• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

“Het heeft God in zijn goedheid en wijsheid behaagd, zich zelf te openbaren en het geheim van zijn raadsbesluit bekend te maken Vgl. Ef. 1, 9 , waardoor de mensen door Christus, het vleesgeworden Woord, in de Heilige Geest de toegang hebben tot de Vader en deel krijgen aan de goddelijke natuur. Vgl. Ef. 2, 18 Vgl. 2 Pt. 1, 4 ... Door deze openbaring verschijnt ons in Christus, die tegelijk Middelaar en de volheid van de gehele openbaring is, de meest innerlijke waarheid is, zowel over God als over het heil van de mens”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 2 De leer over het heil in Christus richt zich met moederlijke liefde tot alle mensen om hun het hele plan van een Verbond van de Vader te verkondigen, die door de Heilige Geest “het heelal in Christus onder één hoofd” wil “brengen” (Ef. 1, 10). Onderhavige brief wil in het spoor van de grote traditie van het geloof en met een bijzondere verwijzing naar het onderricht van paus Franciscus enkele aspecten van het christelijk heil naar voren brengen die tegenwoordig moeilijk te begrijpen zijn vanwege de recente culturele veranderingen.

Document

Naam: PLACUIT DEO
Het heeft God behaagd - Over het christelijke heil
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J.
Datum: 22 februari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers; alineanummering: redactie
Bewerkt: 27 september 2018

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam