• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Meewerken met de Liefde van de Schepper en Zaligmaker

Dit apostolaat van de gehuwde christenen -de opbouw van het Lichaam van Christus- moet zich op de allereerste plaats en op een bijzondere manier voltrekken de natuurlijke context waarbinnen nieuwe levens bestemt zijn voor de wedergeboorte door middel van het doopsel. De christelijk gehuwden hebben de taak personen ervoor klaar te maken om in het bad van sacrament gezuiverd en opnieuw geboren te worden en zo tot ledematen te worden van het mystieke Lichaam. In dit perspectief krijgen de woorden van het tweede Vaticaans concilie een rijke bekentenis:

"De waarachtige eerdienst van de huwelijksliefde heel het bouwwerk van het gezin dat daaruit geboren wordt, zijn zonder de andere doeleinde van het huwelijk te verwaarlozen, erop gericht dat de echtgenoten, sterk van hart, bereid zijn mee te werken met de liefde van de Schepper en Zaligmaker, die door hen aanhoudend Zijn gezin uitbreid en verijkt . in de taak om het menselijk leven door te geven en op te voeden, wat beschouwd dient te worden als hun eigen taak, weten de echtgenoten zich de medewerkers van de liefde van de schepende God, en als het ware Zijn vertolkers" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50.

De christelijke echtgenoten moet door hun voorbeeldige leven het plan van God met betrekking tot het gezin verkondigen: zij moeten ertoe bijdragen dat elk gezin zich bewust wordt van de veelvormige en buitengewone rijkdom aan waarden en taken die het in zichzelf bezit, met het oog op de voortdurende opbouw van zichzelf menselijke samenleving en van de Kerk.


Op elke christen rust de plicht getuigenis af te leggen van de boodschap van het evangelie. Het tweede Vaticaans concilie heeft onderstreept hoe ,bij deze taak de belangrijke waarde aan het licht komt’ van de huwelijksstaat en het gezinsleven:

"Daar hebben de echtgenoten hun eigen roeping voor elkaar en voor hun kinderen de getuigen te zijn van het geloof en van de liefde van Christus. Het christelijk gezin verkond met luide stem zowel de reeds aanwezige krachten van het Rijk Gods, alsook de hoop op het gelukzalige leven. Door zijn voorbeeld en door zijn getuigenis beschuldigt het de wereld van zonde en verlicht het degenen die de waarheid zoeken” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 35).

De christelijke gehuwden moet hun leven getuigen dat alleen door de aanvaarding van het evangelie de hoop volle verwerkelijkt wordt die de mens terecht op het huwelijk en het gezinsleven vestigt.

Document

Naam: EEN SCHOOL IN MENSELIJK GELOOF - OVER HET GEZINSAPOSTOLAAT EN ZIJN BEGINSELEN
Toespraak tot de eerste plenaire vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 mei 1983
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam