• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik zou jullie vooreerst willen danken voor jullie geduld en welwillendheid. Ik zal bereid zijn een of andere vraag te beantwoorden die jullie graag zouden stellen, als we daarvoor tijd hebben. Maar op de eerste plaats dank ik jullie heel hartelijk voor jullie aanwezigheid, dank ook voor jullie aandacht. Mijn woorden zijn vaak zonder omhaal, moeilijk, radicaal, maar al degenen die jarenlang geleden hebben omwille van het Evangelie, zijn soms radicaal in hun bewoordingen. Mijn enige bedoeling is om God te dienen, en Zijn Kerk. Ik heb geen enkel persoonlijk belang hierbij. Het is uit dankbaarheid!... Ik kom uit een klein dorp in Guinea, een klein gezin van drie personen: papa, mama en ik. Ik was het enig kind. En God is mij in dat dorpje komen halen om mij langs erg moeilijke wegen te brengen tot in het hart van de Kerk van vandaag, tot in Rome. Op een dag zal Hij mij rekenschap vragen... Ik ben genomen zoals de kleine David in dat klein dorpje, en ik heb veel gedaan. Maar God zal vragen “Wat hebt gij voor de Kerk gedaan?”  En ieder van ons zal op een dag voor God verantwoording moeten afleggen… Wij hebben zoveel gekregen van Hem, op de eerste plaats ons doopsel.  Ikzelf heb zoveel gekregen… ik ben christen mogen worden… In de streek waar ik woonde heerste het animisme, de godsdienst in mijn geboorteland was hoofdzakelijk de islam, maar God heeft mij de genade verleend christen te worden. Hij heeft mij de genade verleend priester te worden, Hij heeft mij de genade verleend bisschop te worden, Hij heeft mij de genade verleend om nu dicht bij de Heilige Vader te staan. Ik zal van veel moeten rekenschap afleggen... En jullie ook... als jullie je geloof voor jezelf houden.

Laat u niet onderdompelen in de wereld van vandaag. Gij leeft in de wereld, maar ge zijt niet VAN de wereld... heeft Jezus Zelf gezegd. Wij moeten de wereld waarin we leven hartstochtelijk liefhebben, wij moeten onze wereld niet oordelen, maar wij moeten hem naar God dragen... Dat zou ik jullie willen zeggen om jullie te bemoedigen. Wees niet bang om christen te zijn! Wees niet bang voor het Evangelie. Wees niet beschaamd voor het Evangelie.  Het Evangelie is moeilijk, maar al onze voorgangers zijn gestorven voor het Evangelie. En ook vandaag zijn er christenen die omwille van het Evangelie de keel worden overgesneden, in Afrika, in het Midden-Oosten, in Azië,,, En jullie?... Ik zou hier niet zijn als jullie niet tot in mijn klein dorpje waren gekomen.... Het zijn missionarissen die mij het geloof gegeven hebben. Zij zijn gestorven nu.  Ze zijn met twee aangekomen in mijn dorp, en zes maanden later is één van hen gestorven. En doordat hij zijn bloed heeft gegeven, ben ik priester geworden, ben ik bisschop geworden en kardinaal. En ook jullie. Jullie ouders hebben jullie het christelijk geloof doorgegeven. De wereld is veranderd maar, geloof mij, de mens is niet veranderd. Adam was precies zoals ik, met dezelfde betrachtingen. Adam wou worden als God, en de duivel zei: ge zult aan God gelijk zijn. En ook vandaag willen wij aan God gelijk zijn, en we zijn er ook al in geslaagd om als God te zijn. Het enige verschil tussen Adam en wij, is dat wij een gsm hebben. En dat is het! Maar onze betrachtingen, onze moeilijkheden, de bekoringen... Adam is immers ook bekoord? En wij worden op dezelfde manier bekoord. Prediker zei het al: Er is niets nieuws onder de zon. Er is werkelijk niets nieuws. De mens is hetzelfde gebleven. Het enige verschil is dat wij in overvloed leven, Adam leefde ook in overvloed, want er was niets dat hem ontbrak.

Laten we dus moedig zijn. Op TV zien we dat er mensen de keel worden overgesneden voor hun geloof. Dat ons dat wakker schudt! Dat dat ons geloof mag wakker schudden! Onze christelijke medebroeders in het Midden-Oosten hebben onze liefdadigheid niet nodig, wat zij nodig hebben is ons geloof! Dat zij mogen zien dat het geloof waarvoor zij hun leven geven, dat ze daarmee niet alleen staan. Natuurlijk moeten jullie hen voedsel geven en middelen van bestaan, maar zij hebben jullie steun in het gelóóf nodig...

Document

Naam: CONFERENTIE OVER GOD OF NIETS
Parochie Notre Dame de Stockel (België)
Soort: Robertus Kard. Sarah - Toespraak
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 7 februari 2018
Copyrights: © 2018,
Vert.: Jeanine Gilis; Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam