• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met betrekking tenslotte tot de genoegdoening, welke van de onderdelen van de Biecht, enerzijds ten allen tijde aanbevolen wordt door de Vaders aan het christen volk, anderzijds het meest aangevochten onder de verheven voorwendsel van godsvrucht, door diegenen die de schijn van godsvrucht hebben, maar haar werkzaamheid (virtutem) echter hebben verloochend Vgl. 2 Tim. 3, 5 verklaart deze heilige Synode, dat het volledig vals is en met Gods woorden niets van doen heeft, dat de schuld (culpa) door de Heer nooit vergeven zal worden, zonder dat zelfs de gehele straf (poena) wordt kwijtgescholden. Canones 12 en 15 Doorzichtig en verhelderend zijn de voorbeelden in de heilige Schrift Vgl. Gen. 3, 16-19 Vgl. Num. 12, 14 Vgl. Num. 20, 11 Vgl. 2 Sam. 12, 13 , door welke, afgezien van de goddelijke traditie, deze dwaling, op een duidelijke manier wordt weerlegd.

Document

Naam: SESSIO XIV - DOCTRINA DE SACRAMENTO POENITENTIAE
14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht
Soort: Concilie van Trente
Datum: 25 november 1551
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 30 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam