• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Gaat de Mis na deze stilte verder? Het persoonlijke geloofsantwoord wordt deel van de geloofsbelijdenis van de Kerk, vertolkt in het “Credo”. Wij allen spreken het “Credo” uit in de Mis. Doordat heel de gemeenschap het Symbolum uitspreekt, is dat de vertolking van het gezamenlijke antwoord op wat zij van het Woord van God heeft gehoord. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 185-197 Er bestaat een vitale band tussen horen en geloven. Het geloof ontstaat niet uit de fantasie van de menselijke geest, maar, zoals Sint Paulus zegt: “door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus” (Rom. 10, 17). Het geloof voedt zich aan het gehoor en leidt naar het Sacrament. De belijdenis van het “Credo” heeft als uitwerking dat ze de liturgische gemeenschap “de grote mysteries van het geloof in herinnering brengt en deze belijdt, voordat met de viering ervan in de Eucharistie wordt begonnen”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008, Institutio Generalis Missalis Romani (18 mrt 2002), 67

Het Symbolum van het geloof is de band tussen Eucharistie en Doopsel, ontvangen “in naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest”. Het herinnert ons er aan dat de Sacramenten moeten verstaan worden in het licht van het geloof van de Kerk.

Document

Naam: H. MIS 10. - LITURGIE VAN HET WOORD: III. CREDO EN VOORBEDE
Catechesereeks over de Heilige Mis - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 14 februari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam