• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

EEN OGENBLIK STILTE OM TOT JEZUS TE ZEGGEN: “ALS GIJ WILT, KUNT GIJ MIJ REINIGEN”
6e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Op deze zondag toont het Evangelie volgens Marcus ons Jezus die alle soorten van ziekten geneest. In deze context staat de Wereldziekendag, die vandaag 11 februari gevierd wordt, op de gedachtenis van de Allerzaligste Maagd Maria van Lourdes. Daarom kijken wij met de blik van het hart gericht naar de grot van Massabielle, naar Jezus, de ware Geneesheer van lichaam en ziel, door God de Vader gezonden om de mensheid te genezen, die getekend is door de zonde en de gevolgen ervan.

Het Evangeliecitaat van deze dag Vgl. Mc. 1, 40-45 toont ons de genezing van iemand met melaatsheid, een ziekte die in het Oude Testament beschouwd werd als grote onreinheid en die de scheiding meebracht van de melaatse en de gemeenschap: hij leefde alleen. Zijn toestand is werkelijk pijnlijk, want de mentaliteit van die tijd deed hem zijn onreinheid ook voelen tegenover God, niet alleen tegenover de mensen. Ook tegenover God. Daarom smeekt de melaatse uit het Evangelie, Jezus met deze woorden: “als Gij wilt kunt Gij mij reinigen!” (Mc. 1, 40).

Als Jezus dat hoort, voelt Hij medelijden. Vgl. Mc. 1, 41 Het is heel belangrijk de aandacht te vestigen op deze innerlijke weerklank bij Jezus, zoals wij dat in het Jubileumjaar van de Barmhartigheid deden. Christus’ werk kan niet begrepen worden, Christus zelf kan niet begrepen worden, als men niet binnengaat in Zijn hart, dat vol medelijden is en erbarmen. Dat drijft Hem om de hand naar die melaatse uit te strekken, hem aan te raken en te zeggen: “Ik wil, word rein!” (Mc. 1, 40). Het meest overrompelende feit is dat Jezus de melaatse aanraakt, omdat het absoluut verboden was door de wet van Mozes. Een melaatse aanraken betekende, ook van binnen besmet worden, in de geest, met andere woorden onrein worden. Doch in dit geval, gaat de invloed niet uit van de melaatse naar Jezus die de besmetting doorgeeft, maar van Jezus naar de melaatse om hem te reinigen. In deze genezing, bewonderen wij naast het medelijden, ook de durf van Jezus, die zich niet bekommert om besmetting noch voorschriften maar die alleen bewogen wordt door de wil om deze man te bevrijden van de vloek die op hem rust.

Broeders en zusters, geen enkele ziekte is oorzaak van onreinheid: ziekte impliceert zeker heel de persoon, maar tast op geen enkele manier iemands relatie met God aan en verhindert ze evenmin. In tegendeel, een zieke kan nog meer met God verenigd zijn. Zonde daarentegen maakt ons onrein!  Egoïsme, hoogmoed, deelnemen aan de wereld van corruptie, zijn ziekten van het hart waarvan men moet gereinigd worden, door zich tot Jezus te richten, zoals de melaatse: “Als gij wilt kunt Gij mij reinigen!”.

Maken wij het nu een ogenblik stil en ieder van ons – u allen, ik, iedereen – kan in zijn hart denken, in zichzelf kijken en zijn onreinheden, zijn zonden zien. En ieder van ons, in stilte, maar met de stem van het hart, kan tot Jezus zeggen: “als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”. Doen wij dat allemaal in stilte.

“Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”.

“Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen”.

En telkens wij met een berouwvol hart tot het sacrament van de verzoening naderen, zegt de Heer ook tot ons: “Ik wil, word rein!”. Wat een vreugde! Zo verdwijnt de melaatsheid van de zonde, beleven wij onze kinderlijke band met God opnieuw met vreugde en worden wij opnieuw ten volle opgenomen in de gemeenschap.

Vragen wij op voorspraak van de Maagd Maria, onze Onbevlekte Moeder, aan de Heer, die gezondheid bracht aan de zieken, dat Hij ook onze innerlijke kwetsuren door Zijn oneindige barmhartigheid zou genezen, om ons zo opnieuw hoop en vrede des harten te geven.

Document

Naam: EEN OGENBLIK STILTE OM TOT JEZUS TE ZEGGEN: “ALS GIJ WILT, KUNT GIJ MIJ REINIGEN”
6e Zondag door het Jaar (B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 februari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 februari 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam