• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JA AAN INTEGRALE ECOLOGIE, NEE AAN CORRUPTIE
Ontmoeting met de autoriteiten, burgerlijke overheden en het Corps Diplomatique - Regeringspaleis Honour Yard (Lima, Peru)

Mijnheer de President,
Leden van de Regering en het Diplomatencorps,
Geachte Autoriteiten,
Vertegenwoordigers van de burgerlijke samenleving,
Dames en Heren, u allen, dierbare vrienden,

Op deze historische plaats aangekomen, dank ik God voor de gelegenheid die Hij mij geeft om Peruviaanse bodem te betreden. Ik wens dat mijn woorden een groet en woord van dankbaarheid zouden zijn voor elke zoon en dochter van dit volk, dat zijn voorouderlijke wijsheid in de loop der tijden heeft weten te handhaven en te verrijken, en het is ongetwijfeld één van zijn belangrijke patrimonia. Mijn dank aan u, Mijnheer Pedro Pablo Kuczynski, President van de Natie, voor uw uitnodiging om het land te bezoeken en voor uw verwelkoming in naam van allen. Ik kom naar Peru met de leuze “Eén in hoop”. Sta mij toe u te zeggen dat het zien van dit land, op zich reeds een reden tot hoop is.

Een deel van uw grondgebied bestaat uit Amazonië, dat ik vanmorgen bezocht en dat in zijn geheel het grootste tropenwoud is en het meest uitgestrekte rivierengebied van de planeet. Deze “long”, zoals men het heeft willen noemen, is één van de gebieden met de grootste biodiversiteit ter wereld omdat het de meest gevarieerde soorten herbergt.

U bezit over een zeer rijke culturele verscheidenheid, die steeds meer onderling in verbinding staat en de ziel van dit volk uitmaakt. Een ziel die getekend is door voorouderlijke waarden zoals gastvrijheid, achting voor de andere, respect en dankbaarheid voor moeder aarde, creativiteit in de ondernemingsgeest, gemeenschappelijke verantwoordelijkheidszin voor ieders ontwikkeling, wat dikwijls tot uiting komt in de solidariteit ter gelegenheid van catastrofes. In dit verband zou ik de aandacht willen vestigen op de jongeren; zij zijn het meest vitale heden dat deze maatschappij bezit. Met hun dynamisme en enthousiasme beloven zij en nodigen zij uit van een hoopvolle toekomst te dromen, die ontstaat door de ontmoeting tussen de hoogste voorouderlijke wijsheid en de nieuwe blik van de jeugd.
Ik verheug mij tevens over een historisch feit: te weten dat in dit land de hoop het gelaat heeft van de heiligheid. Peru heeft heiligen voortgebracht die wegen van geloof openden voor heel het Amerikaanse continent. En om er slechts één te noemen: Martin de Porres, een boerenzoon, die de kracht en rijkdom getoond heeft die opwellen wanneer mensen zich in liefde bevestigen. Peru is een land van hoop, dat uitnodigt en uitdagingen vertegenwoordigt voor de eenheid van heel zijn volk. Dit volk heeft de verantwoordelijkheid de eenheid te bewaren, onder meer om al die redenen tot hoop te verdedigen.

Over deze hoop hangt echter een schaduw, zweeft een bedreiging. “Nooit heeft de mensheid zo veel macht over zichzelf gehad en niets waarborgt dat zij er altijd goed gebruik zal van maken, vooral als men ziet hoe zij er nu gebruik van maakt”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 104 Dat blijkt duidelijk in de manier waarop wij de natuurlijke rijkdommen van de aarde aan het plunderen zijn, zonder dewelke geen enkele vorm van leven mogelijk is. Het verdwijnen van de savanne en wouden impliceert niet alleen het verdwijnen van soorten die in de toekomst uiterst belangrijke rijkdommen zouden kunnen betekenen, maar ook het verdwijnen van vitale relaties die uiteindelijk heel het ecosysteem aantasten. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 32

In dit verband, betekent “één om de hoop te verdedigen”, het bevorderen en ontwikkelen van een integrale ecologie als alternatief voor “een ontwikkelingsmodel dat reeds voorbijgestreefd is maar dat humane en sociale ontwaarding blijft veroorzaken, evenals die van het milieu”. Paus Franciscus, Urbi et Orbi, Voorafgaand aan de zegen “Urbi et Orbi” - Kerst 2017 - Logia van de Sint Pietersplein, Het Kind Jezus (25 dec 2017) En dat vereist dat geluisterd wordt naar mensen en de lokale bevolking, dat zij als waardevolle gesprekspartners erkend en gerespecteerd worden. Zij hebben een rechtstreekse band met de aarde, zij kennen haar tijden en processen en bijgevolg de rampzalige effecten die vele projecten in naam van de ontwikkeling aan het uitlokken zijn. Heel het vitale weefsel dat de natie samenstelt, is aan het ontbinden. De ontwaarding van het milieu kan helaas niet gescheiden worden van de morele degradatie van onze gemeenschappen. Wij kunnen ze niet als twee onderscheiden kwesties beschouwen.

Zo is bijvoorbeeld, clandestiene mijnontginning een gevaar geworden die mensenlevens vernietigt; bossen en rivieren worden verwoest tegelijk met al de rijkdom die zij bezitten. Heel dat proces van ontwaarding impliceert en promoot organisaties die los staan van wettelijke structuren, die veel van onze broeders degraderen en onderwerpen aan mensenhandel – een nieuwe vorm van slavernij -, aan zwartwerk, delinquentie ... en andere kwalen die hun waardigheid zwaar aantasten en tegelijk die van de natie.

Samen werken om de hoop te verdedigen, vereist veel aandacht voor die andere – dikwijls subtiele – vorm van ontwaarding van het milieu, die geleidelijk heel het vitale weefsel aantast: corruptie. Hoeveel kwaad doet dit sociaal “virus” niet aan onze Latijns Amerikaanse volken, aan de democratieën van dit gezegende continent, een fenomeen dat alles aantast - de armen en moeder aarde het meest. Al wat men kan doen om tegen deze sociale plaag te strijden, verdient de grootst mogelijke steun en hulp ... en deze strijd gaat ons allen aan. “Eén om de hoop te verdedigen”, impliceert een grotere cultuur van transparantie tussen de publieke entiteiten, de privé sector en de burgerlijke samenleving. Niemand kan buiten dit proces blijven; corruptie kan vermeden worden en vereist de inzet van iedereen.

Zij die een verantwoordelijkheidstaak hebben op welk domein ook, moedig ik aan en roep ik op om zich in die zin te engageren, om aan uw volk en uw aarde de zekerheid te geven die ontstaat uit het gevoel dat Peru een oord is van hoop en kansen … maar voor iedereen en niet voor enkelen, zodat elke Peruviaan kan voelen dat dit land het zijne, het hare is, een land waar hij of zij met de naaste relaties kan aanknopen van broederlijkheid en rechtvaardigheid en de ander helpen wanneer hij er nood aan heeft, een land waar hij zijn of haar toekomst kan verwezenlijken. En zo een Peru smeden waar plaats is voor “alle bloed” José María Arguedas,?Todas las sangres, Buenos Aires, 1964, waar men “de belofte van het Peruviaanse leven” kan realiseren. Jorge Basadre,?La promesa de la vida peruana, Lima, 1958

Ik zou met u het engagement willen hernieuwen van de katholieke Kerk, die het leven van deze natie vergezeld heeft, in dit gemeenschappelijk werk dat erin bestaat ervoor te werken dat Peru een land van hoop blijft.

Moge de heilige Rosa van Lima voor ieder van u en dit gezegende land ten beste spreken.

Dank u zeer.

Document

Naam: JA AAN INTEGRALE ECOLOGIE, NEE AAN CORRUPTIE
Ontmoeting met de autoriteiten, burgerlijke overheden en het Corps Diplomatique - Regeringspaleis Honour Yard (Lima, Peru)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 19 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam