• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenslotte echter vermaant, vraagt en bezweert de heilige Synode, onder vaderlijke toeneiging, "door de innigste barmhartigheid van onze God" (Lc. 1, 78) dat alles en iedereen, die tot de christenen gerekend worden,

 • in het teken van eenheid
 • en in deze band van liefde, Vgl. H. Augustinus, In Iohannis Evangelium Tractatus. tract. 26, 13, PL 35, 1613
 • in dit symbool van eendracht,
 • eindelijk eens samenkomen en overeenstemmen en gedenken, de zó grote verhevenheid en buitengewone liefde van onze Heer Jezus Christus, die Zijn geliefde ziel tot losgeld van ons heil en Zijn vlees aan ons heeft gegeven,om te eten. Vgl. Joh. 6, 48-58

  Dit heilig geheim van zijn Lichaam en Bloed, wordt, vanuit een constant geloof, met standvastigheid en genegenheid van hart, met zo'n godsvrucht (pietate) en verzorging (cultus) vereerd, dat zij dikwijls dit wezensnoodzakelijke (supersubstantialem) Vgl. Mt. 6, 11 Brood kunnen ontvangen, en dat hun zielenleven en altijddurende geestelijke gezondheid door haar kracht, gesterkt worden Vgl. 1 Kon. 19, 8 en dat zij, gekomen vanuit de reis van deze ellendige pelgrimstocht tot het hemels vaderland, hetzelfde "brood van de Engelen" (Ps. 78, 25) wat zij nu, onder heilige versluiering, zonder wat voor sluier dan ook, zouden eten.

  Document

  Naam: SESSIO XIII - DECRETUM DE SS. EUCHARISTIA
  13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
  Soort: Concilie van Trente
  Datum: 11 oktober 1551
  Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
  (Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
  Bewerkt: 7 november 2019

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  Trefwoordenlijst voor dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam