• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET KIND JEZUS
Voorafgaand aan de zegen “Urbi et Orbi” - Kerst 2017 - Logia van de Sint Pietersplein

Beste broeders en zusters, fijne kerst!

In Bethlehem beviel de Maagd Maria van Jezus. Het is niet geboren door menselijke wil, maar is de gave van de liefde van God de Vader, die "zoveel van de wereld hield dat hij zijn enige Zoon gaf, dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar liever heeft het eeuwige leven " (Joh. 3, 16).

Deze gebeurtenis vernieuwt zich vandaag in de Kerk, die een pelgrim in de tijd is: opnieuw ervaart het geloof van het christelijke volk in de kerstliturgie het mysterie van de naderende God, die ons sterfelijk vlees aanvaardt en klein en arm wordt om ons te redden. En dit vervult ons met emotie omdat de tederheid van onze Vader zo groot is.

De eersten die de pracht van de nederigheid van de Heiland zagen, waren, na Maria en Jozef, de herders van Bethlehem. Ze herkenden de tekenen, die de engelen hadden aangekondigd, en aanbaden het kind. Deze eenvoudige maar waakzame mannen zijn rolmodellen voor de gelovigen van alle tijden. In het licht van het mysterie van Jezus nemen ze geen aanstoot aan zijn armoede, maar vertrouwen ze net als Maria op het Woord van God en kijken ze naar zijn glorie met eenvoudige ogen. Voor het mysterie van het vleesgeworden Woord belijden Christenen overal de woorden van de evangelist Johannes: "Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid" (Joh. 1, 14).

Terwijl oorlogszuchtige stormen de wereld van vandaag overrazen en een nu verouderd ontwikkelingsconcept blijft leiden tot het verval van de mensheid, het sociale weefsel en de omgeving, roept Kerstmis ons terug naar het teken van het kind. We moeten het herkennen aan de gezichten van de kinderen, vooral degenen voor wie er geen plaats is in het hostel, zoals voor Jezus (Lc. 2, 7).

We zien Jezus in de kinderen van het Midden-Oosten die blijven lijden vanwege de escalatie van spanningen tussen Israëli's en Palestijnen. Op dit feest bidden we de Heer voor vrede voor Jeruzalem en voor het hele Heilige Land. We bidden dat de wil van de strijdende partijen de overhand zal krijgen bij het hervatten van de dialoog, en dat er eindelijk een oplossing uitonderhandeld zal worden die het vreedzame naast elkaar bestaan van twee staten mogelijk maakt binnen onderling overeengekomen en internationaal erkende grenzen. Moge de Heer ook de pogingen ondersteunen van degenen die de goede wil hebben in de internationale gemeenschap om dat verontruste land te helpen dat, ondanks de ernstige obstakels voor langverwachte harmonie, gerechtigheid en veiligheid vindt.

We zien Jezus in de gezichten van de Syrische kinderen die nog steeds getekend zijn door de oorlog die het land in die jaren met bloed heeft doorweekt. Moge de geliefde Syriërs eindelijk hun weg terug vinden naar de waardigheid van ieder mens, door samen te werken aan de wederopbouw van het sociale weefsel, ongeacht etnische of religieuze voorkeuren. We zien Jezus in de kinderen van Irak, nog steeds gewond en verdeeld door de vijandelijkheden van de afgelopen vijftien jaar, en in de kinderen van Jemen, waar een grotendeels vergeten conflict met diepgaande humanitaire gevolgen voor de bevolking aan de gang is, honger lijden en wordt geconfronteerd met de verspreiding van de ziekten.

We zien Jezus in de kinderen van Afrika, vooral in degenen die lijden in Zuid-Soedan, Somalië, Burundi, de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Nigeria.

We zien Jezus in de kinderen van de hele wereld, waar vrede en veiligheid bedreigd worden door het gevaar van spanningen en nieuwe conflicten. We bidden dat de tegenstellingen op het Koreaanse schiereiland kunnen worden overwonnen en dat wederzijds vertrouwen zal groeien in het belang van de hele wereld. We vertrouwen aan Jezus Christus Venezuela toe, zodat een inhoudelijke gedachtewisseling tussen de verschillende sociale groepen kan worden hervat ten gunste van het hele geliefde Venezolaanse volk. We zien Jezus in de kinderen, die samen met hun families lijden onder het geweld van het conflict in Oekraïne en de ernstige gevolgen ervan, en we bidden dat de Heer zo snel mogelijk vrede zal schenken aan dit gewaardeerde land.
We zien Jezus bij kinderen van wie de ouders werkloos zijn en die worstelen om hun kinderen een veilige en zorgeloze toekomst te bieden. En bij degenen die hun kindertijd is ontnomen omdat ze vanaf jonge leeftijd verplicht waren om te werken of als gewapende soldaten werden ingehuurd door gewetenloze militieleden.
We zien Jezus in de vele kinderen die gedwongen worden om hun land te verlaten, alleen reizend in onmenselijke omstandigheden, de prooi geworden van mensenhandelaren. In hun ogen zien we het drama van vele gedwongen migranten die zelfs hun leven riskeren om krachten verslindende reizen te beginnen die soms in tragedies eindigen. Nogmaals, ik zie Jezus in de kinderen die ik ontmoette tijdens mijn recente reis naar Myanmar en Bangladesh, en ik hoop dat de internationale gemeenschap niet ophoudt te werken om ervoor te zorgen dat de waardigheid van de minderheden in de regio aanwezig afdoende worden beschermd. De pijn om niet te worden ontvangen, en de ontberingen om geen plek te hebben om je hoofd neer te leggen, is bij Jezus bekend. Ons hart kan niet worden gesloten, omdat de huizen van Bethlehem dat waren.
Dierbare broeders en zusters,

ook wij op het teken van Kerstmis gewezen: "een kind in doeken gewikkeld is ..." (Lc. 2, 12). Nemen wij, zoals de Maagd Maria en St. Jozef, zoals de herders van Bethlehem in het kind Jezus, de voor ons vleesgeworden liefde van God op, en we zetten met zijn genade ons in onze wereld menselijker en waardiger te maken voor de kinderen van vandaag en morgen.

Zie ook:

Hierna volgt de zegen Ürbi et Orbi"

Na de zegen "Urbi et Orbi"
Van harte wens ik u allen, dierbare broeders en zusters, die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld en naar deze plek bent gekomen, en u allen uit verschillende landen die verbonden zijn met ons via radio, televisie en andere middelen van communicatie.

De geboorte van Christus, de Verlosser, vernieuwe de harten, make het verlangen naar een meer broederlijke en solidaire toekomst wakker en brenge vreugde en hoop voor iedereen. Vrolijk Kerstfeest!

Document

Naam: HET KIND JEZUS
Voorafgaand aan de zegen “Urbi et Orbi” - Kerst 2017 - Logia van de Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Stg. InterKerk
Werkvertaling, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 25 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam