• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Curie en de particuliere Kerken:

De verhouding tussen de Curie en de Diocesen en Eparchieën is van het grootste belang. In de Romeinse Curie vinden zij alle hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Deze verhouding is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen, nooit op superioriteit of conflict. De basis voor deze verhouding wordt uiteengezet in het Conciliair Decreet over het herderlijk ambt van de Bisschoppen, waarin uitvoerig wordt uitgelegd dat het werk van de Curie wordt uitgevoerd “voor het welzijn van de Kerken en ten dienste van de heilige pastores”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 9

De Romeinse Curie heeft bijgevolg als referentiepunt niet alleen de Bisschop van Rome, aan wie zij haar gezag ontleent, maar ook de particuliere Kerken en hun Pastores over de hele wereld voor wier welzijn zij functioneert en handelt.

Tijdens de eerste van deze jaarlijkse ontmoetingen sprak ik over dit kenmerk van “dienstbaarheid aan de Paus en de Bisschoppen aan de universele Kerk, aan de particuliere Kerken en aan de gehele wereld”. Ik legde uit dat “men in de Romeinse Curie deze dubbele dimensie van de Kerk leert kennen - op een speciale manier “ademt men die in” - waarbij het universele en het particuliere elkaar wederzijds doordringen”. Verder zei ik: “Ik denk dat dit een van de mooiste ervaringen is van wie in Rome woont en werkt” Paus Franciscus, Toespraak, Bij gelegenheid van de uitwisseling van de Kerstwensen met leden van de Romeinse Curie - Sala Clementina, Professionaliteit, nederigheid en broederlijke liefde (21 dec 2013), 3 Vgl. H. Paus Paulus VI, Homilie, Sint Pietersbasiliek, Tijdens de H. Mis uit dankbaarheid bij de 80e verjaardag van de Paus (16 okt 1977). “Ik heb van Rome gehouden, en heb voortdurend geprobeerd haar bovenaardse mysterie te overdenken en te begrijpen, uiteraard zonder in staat te zijn erin door te dringen en het volledig te ervaren. Toch heb ik altijd heel graag willen begrijpen, en nog steeds, hoe en waarom ‘Christus een Romein is’ (DANTE ALIGHIERI, De Goddelijke Komedie, Purg. XXXII, 201)...Of het “besef een Romein te zijn” samenhangt met het geboren en getogen zijn in deze voorbestemde stad, of met een lang verblijf hier, of met het ervaren van haar gastvrijheid, dat besef, dat “Romeinse bewustzijn” heeft de kracht om hen die in staat zijn het op te nemen, een gevoel van universeel humanisme te schenken”(Insegnamenti di Paolo VI, XV (1977), 1957).

De bezoeken ad Limina Apostolorum zijn in deze zin een zeer goede gelegenheid voor ontmoeting, dialoog en wederzijdse verrijking. Wanneer ik de Bisschoppen ontmoet gaat mijn voorkeur uit naar een open en oprecht gesprek dat privé blijft en verder gaat dan de formaliteiten van het protocol en de gebruikelijke uitwisseling van toespraken en aanbevelingen. Dialoog tussen Bisschoppen en de diverse Dicasterieën is ook belangrijk. In de loop van de ad Limina bezoeken die dit jaar zijn hervat na het Jubileumjaar, vertelden de Bisschoppen me dat zij goed ontvangen en gehoord waren door alle Dicasterieën. Dat maakt me erg blij, en ik dank de hier aanwezige hoofden van Dicasterieën.

Sta me toe, op dit specifieke moment in de geschiedenis van de Kerk, de aandacht te vestigen op de komende Vijftiende Algemene Gewone Vergadering van de Bisschoppensynode, die als thema heeft Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping. Het oproepen van de Curie, de bisschoppen en de gehele Kerk om speciale aandacht aan jongeren te geven betekent niet dat alleen naar hen gekeken wordt. Het betekent ook dat er gefocust wordt op een kritisch thema om verhoudingen en urgente kwesties met elkaar te combineren, zoals verhoudingen tussen de generaties, het gezin, pastoraal werk, sociaal leven, etc.

In de inleiding van het voorbereidingsdocument wordt dit duidelijk: “De Kerk heeft besloten zichzelf aan een onderzoek te onderwerpen om te bepalen hoe ze jongeren kan begeleiden om de roep tot volheid van leven en liefde te herkennen en te aanvaarden en jongeren te vragen haar te helpen de meest effectieve manieren te onderkennen om het Goede Nieuws vandaag de dag te verkondigen. Door te luisteren naar jongeren zal de Kerk weer de Heer horen spreken in de wereld van vandaag. Zoals in de dagen van Samuel Vgl. 1 Sam. 3, 1-21 en Jeremia Vgl. Jer. 1, 4-10 weten jongeren de tekenen van onze tijd te onderscheiden, aangegeven door de Geest. Door te luisteren naar hun idealen kan de Kerk een glimp opvangen van de wereld die voor ons ligt en de wegen die de Kerk geroepen is te volgen”. Bisschoppensynodes, Instrumentum laboris voor de Synode 2018, Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping (19 juni 2018). Inleiding

Document

Naam: BIJ DE UITWISSELING VAN DE KERSTWENSEN MET DE ROMEINSE CURIE
Sala Clementina
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 21 december 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana
Voorlopig Engelstalige versie: vaticannews.va
Bewerkt: 19 februari 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam