• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE ROL VAN OUDERS EN ANDEREN DIE VORMING GEVEN IN HET ONDERSCHEIDEN VAN ROEPINGEN
2e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

De Bijbelse lezingen van deze zondag -de tweede in de tijd door het jaar- presenteren ons het thema van de roeping: in het Evangelie vinden we de roeping van de eerste leerlingen door Jezus; en in de eerste lezing de roeping van de profeet Samuël. In beide verhalen valt het belang op van een persoon die de rol van middelaar speelt, die geroepenen helpt de stem van God te herkennen en deze te volgen. In het geval van Samuël is het Eli, priester van de tempel van Silo, waar de ark van het verbond vroeger werd bewaard, voordat deze naar Jeruzalem werd overgebracht. Op een nacht voelde Samuël, die nog een jongen was en in de Tempel had gediend sinds hij een kind was, zich drie maal achter elkaar geroepen tijdens zijn slaap en hij rende naar Eli. Maar hij was niet degene die riep. De derde maal begreep Eli het en zei tegen Samuël: «Mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”» (1 Sam. 3, 9). Zo gebeurde het, en vanaf dat moment leerde Samuël Gods woorden herkennen en werd hij zijn trouwe profeet.

In het geval van Jezus' leerlingen was de bemiddelende persoon Johannes de Doper. Want Johannes had een grote groep leerlingen, onder wie ook twee paar broers: Simon en Andreas, en Jacobus en Johannes, vissers uit Galilea. De Doper wees juist aan twee van hen Jezus aan, daags na zijn doop in de Jordaan. Hij gaf het aan door te zeggen: «Zie, het Lam Gods» (Joh. 1, 36), dat wil zeggen: Dit is de Messias. En die twee volgden Jezus, zij bleven lange tijd bij hem en raakten ervan overtuigd dat Hij werkelijk de Christus was. Ze vertelden het onmiddellijk aan de anderen en zo werd de eerste kern gevormd van wat het Apostelcollege zou worden.

In het licht van deze twee teksten wil ik de doorslaggevende rol benadrukken van een geestelijke gids op de geloofsreis en in het bijzonder bij het beantwoorden van de roeping tot speciale toewijding aan de dienst van God en zijn volk. Het christelijk geloof veronderstelt op zichzelf al verkondiging en getuigenis: dat wil zeggen, het bestaat erin het goede nieuws aan te nemen dat Jezus van Nazareth stierf en verrees, en dat hij God is. Op dezelfde wijze verloopt ook de roeping om Jezus van dichterbij te volgen, door af te zien van het vormen van een eigen gezin om zich te wijden aan de grote familie van de Kerk, normaal gesproken via het getuigenis en het voorstel van een 'grotere broer', die doorgaans een priester is. En dit zonder de fundamentele rol van ouders te vergeten, die met hun authentieke en vreugdevolle geloof en hun echtelijke liefde hun kinderen tonen dat het mooi en mogelijk is om hun hele leven op te bouwen in Gods liefde.

Beste vrienden, laten we de Maagd Maria vragen voor alle opvoeders, vooral priesters en ouders, opdat ze zich volledig bewust zijn van het belang van hun spirituele rol om bij jonge mensen, naast menselijke groei, het antwoord op Gods roeping aan te moedigen, om te zeggen: «Spreek, Heer, uw dienaar luistert».

Ná het bidden van het Angelus

Vandaag vieren we de Werelddag van migranten en vluchtelingen. Miljoenen mensen zijn betrokken bij het fenomeen migratie, maar zij zijn geen nummers. Het zijn mannen en vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen die op zoek zijn naar een plek om in vrede te leven. In mijn Paus Benedictus XVI - Boodschap
Migratie en nieuwe evangelisatie
Voor de Werelddag voor migranten en vluchtelingen, 2012
(21 september 2011)
vestigde ik de aandacht op de kwestie: «Paus Benedictus XVI - Boodschap
Migratie en nieuwe evangelisatie
Voor de Werelddag voor migranten en vluchtelingen, 2012
(21 september 2011)
», waarin wordt onderstreept dat migranten niet alleen ontvangers zijn, maar ook hoofdrolspelers in de verkondiging van het Evangelie in de hedendaagse wereld. In dit verband wil ik graag een hartelijke groet richten tot de vertegenwoordigers van de migrantengemeenschappen in Rome die vandaag aanwezig zijn op het Sint-Pietersplein. Welkom!

{...}

mannen en vrouwen, kinderen, jongeren en ouderen die een plaats zoeken waar zij in vrede kunnen leven

{...}

Ik zou u eraan willen herinneren dat van 18 tot 25 van deze maand januari de Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen zal worden gevierd. Ik nodig allen uit om op persoonlijk vlak en als gemeenschap zich geestelijk aan te sluiten en waar mogelijk ook praktisch, om van God de gave af te smeken van de volle eenheid onder de leerlingen van Christus.

{...}

(In het Spaans)

Ik groet van harte de Spaanstalige pelgrims die aanwezig zijn bij dit Maria-gebed, in het bijzonder de leraren en leerlingen van het Instituut van Villafranca de los Barros, Spanje. Op deze tweede zondag in de tijd door het jaar spreekt het Evangelie ons over de eerste leerlingen. De woorden van Johannes de Doper moeten ook in ons weerklinken: "Zie, het Lam Gods", zij nodigen ons uit om Jezus te volgen, bij Hem te wonen, ons uitgedaagd te voelen door zijn boodschap van verlossing. Ik spoor u dringend aan altijd beschikbaar te zijn voor de roepstem van de Heer, door zijn wil in ons leven te verwelkomen en te belijden dat Hij onze Verlosser is. Moge God u zegenen.

{....}

Document

Naam: DE ROL VAN OUDERS EN ANDEREN DIE VORMING GEVEN IN HET ONDERSCHEIDEN VAN ROEPINGEN
2e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 januari 2012
Copyrights: © 2012, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 13 januari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam