• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

We zetten onze weg van de catechese over de Mis verder door vandaag de vraag te stellen: waarom op zondag naar de Mis gaan?

De zondagsviering van de Eucharistie is het centrum van het leven van de Kerk. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2177 Wij Christenen gaan op zondag naar de Mis om de verrezen Heer te ontmoeten, of beter: om ons door Hem te laten ontmoeten, naar zijn woord te luisteren, ons te voeden aan zijn tafel en zo Kerk te worden, dat wil zeggen zijn mystieke Lichaam levend in de wereld.

Van in het begin hebben de leerlingen van Jezus dit verstaan. Zij hebben de eucharistische ontmoeting met de Heer gevierd op de dag die de Joden “de eerste van de week” noemden en de Romeinen “de dag van de zon”. De reden was dat op die dag Jezus uit de doden is opgestaan en aan zijn leerlingen is verschenen, met hen sprak, met hen maaltijd hield en hen de Geest schonk. We hebben dit gehoord in de Bijbellezing. Vgl. Mt. 28, 1 Vgl. Mc. 16, 9.14 Vgl. Lc. 24, 1.13 Vgl. Joh. 20, 1.19 Ook de grootse uitstorting van de Geest op Pinksteren gebeurde op zondag, op de vijftigste dag na de verrijzenis van Jezus. Omwille van deze redenen is de zondag voor ons een heilige dag, geheiligd door de Eucharistieviering, levende aanwezigheid van de Heer bij ons en voor ons. Het is dus de Mis die de zondag christelijk maakt! Op de christelijke zondag gaat het om de Mis. Wat soort zondag is het voor een Christen wanneer de ontmoeting met de Heer ontbreekt?

Document

Naam: H. MIS 4. - WAAROM OP ZONDAG NAAR DE MIS GAAN?
Catechesereeks over de Heilige Mis - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 december 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam