• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wij willen aan Maria, de Moeder van tederheid, alle zieken naar lichaam en geest toevertrouwen, opdat zij hen steunt in de hoop. Wij vragen haar ook ons te helpen om gastvrij te zijn ten opzichte van onze zieke broeders en zusters. De Kerk weet dat zij behoefte heeft aan een bijzondere genade om haar evangelisch dienstwerk van zorg voor de zieken te kunnen verrichten. Moge derhalve het gebed tot de Moeder van de Heer ons steeds verenigen in een dringende smeekbede dat ieder lid van de Kerk met liefde de roeping tot de dienst aan het leven en de gezondheid beleeft. Moge de Maagd Maria voor deze 26ste Wereldziekendag ten beste spreken; moge zij de zieken helpen hun lijden te beleven in gemeenschap met de Heer Jezus en hen steunen die voor hen zorgen. Aan allen, zieken, werkers in de gezondheidszorg en vrijwilligers geef ik van harte de apostolische zegen.

Vaticaan, 26 november 2017

Hoogfeest van Jezus Christus, Koning van het Heelal

FRANCISCUS

Document

Naam: MATER ECCLESIAE: "'ZIE DAAR UW ZOON.' ... 'ZIE DAAR UW MOEDER.' EN VAN DAT OGENBLIK AF NAM DE LEERLING HAAR BIJ ZICH IN HUIS." (JOH. 19, 26-27)
Wereldziekendag 2018
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 26 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 8 februari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam