• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GOD, EEN ONFEILBARE SPIRITUELE GPS
Kyaikkasan Ground in Yangon (Myanmar)

Dierbare broeders en zusters,

Voor ik naar dit land kwam, heb ik lang naar dit moment verlangd. Velen onder u zijn van ver gekomen en uit verafgelegen bergstreken, sommigen ook te voet. Ik ben als pelgrim gekomen om naar u te luisteren en van u te leren en u enkele woorden van hoop en troost te brengen.

De eerste lezing van vandaag uit het boek Daniel, helpt ons te zien hoe beperkt de wijsheid is van koning Belsassar en zijn zieners. Zij konden hun goden van goud en zilver, brons, ijzer, hout en steen loven Vgl. Dan. 5, 4 , maar bezaten niet de wijsheid om de God te loven in wiens handen ons leven en onze adem liggen. Daniel daarentegen bezat de wijsheid van de Heer en was in staat Zijn grote geheimen te interpreteren.

De uiteindelijke interpretator van Gods geheimen is Jezus. Hij is Gods wijsheid in persoon. Vgl. 1 Kor. 1, 24 Jezus heeft ons Zijn wijsheid niet geleerd door lange toespraken of grote demonstraties van politieke of aardse macht, maar door Zijn leven te geven op het kruis. Wij kunnen soms in de val lopen, op eigen wijsheid te vertrouwen, maar de waarheid is dat wij dikwijls de richting verliezen. Op dat moment is het noodzakelijk ons te herinneren dat wij een veilig kompas hebben, de gekruisigde Heer. In het kruis vinden wij de wijsheid die ons leven kan leiden met licht dat van God komt.

Van het kruis komt ook genezing. Daar heeft Jezus Zijn wonden voor ons aangeboden aan de Vader, de wonden waardoor wij genezen werden. Vgl. 1 Pt. 2, 24 Moge het ons nooit aan wijsheid ontbreken om in de wonden van Christus de bron voor elke verzorging te vinden! Ik weet dat velen in Myanmar zichtbare en onzichtbare wonden dragen door geweld. Het is een bekoring om, zoals de koning uit de eerste lezing, op die kwetsuren een antwoord te geven met wijsheid die van de wereld komt en die ten diepste verkeerd is. Wij denken dat verzorging kan komen van woede en wraak. De weg van de wraak is echter niet de weg van Jezus.

De weg van Jezus is radicaal anders. Wanneer haat en afwijzing Hem naar Zijn lijden en dood brachten, was Zijn antwoord vergeving en medelijden. In het Evangelie van vandaag zegt de Heer ons dat ook wij, zoals Hij, afwijzing en hindernissen kunnen tegenkomen, maar dat Hij ons in elk geval wijsheid zal geven die niemand kan weerstaan. Vgl. Lc. 21, 15 Met de gave van de Geest, maakt Jezus ieder van ons bekwaam een teken te zijn van Zijn wijsheid die triomfeert over de wijsheid van deze wereld, en een teken van Zijn barmhartigheid die ook verlichting brengt voor de meest pijnlijke wonden. Vgl. Rom. 5, 5

Op de vooravond van Zijn lijden heeft Jezus zich aan Zijn apostelen gegeven onder de gedaanten van brood en wijn. In de gave van de Eucharistie herkennen wij met de ogen van het geloof, niet alleen de gave van Zijn Lichaam en Bloed, maar leren wij ook hoe rust te vinden in Zijn wonden en daar gezuiverd te worden van al onze zonden en slechte wegen. Dierbare broeders en zusters, door uw toevlucht te nemen in de wonden van Christus, kan u de verzachtende balsem voelen van de barmhartigheid van de Vader en de kracht vinden om die aan anderen te geven, om elke wonde en elke pijnlijke herinnering te zalven. Zo zal u trouwe getuigen zijn van de verzoening en vrede waarvan God wil dat zij heersen in ieder mensenhart en elke gemeenschap.

Ik weet dat de Kerk in Myanmar veel doet om de genezende balsem van Gods barmhartigheid bij de anderen te brengen, vooral aan wie ze het meest nodig hebben. Er zijn duidelijke tekens dat zelfs met zeer beperkte middelen, vele gemeenschappen het Evangelie verkondigen aan andere stammenminderheden, zonder ooit iets op te leggen, maar steeds uitnodigend en onthalend. Te midden van grote armoede en moeilijkheden, bieden velen onder u concreet bijstand en solidariteit aan de armen en degenen die lijden. Doorheen de dagelijkse toewijding van haar bisschoppen, priesters, religieuzen en catechisten en vooral door het lovenswaardige werk van de Catholic Caruna Myanmar en de edelmoedige hulp van de Pauselijke Missiewerken, helpt de Kerk in dit land een groot aantal mannen, vrouwen en kinderen, zonder onderscheid van godsdienst of etnische afkomst. Ik kan getuigen dat de Kerk hier leeft, dat Christus leeft en dat Hij hier is, met u en met uw broeders en zusters van andere christengemeenschappen. Ik moedig u aan de onbaatzuchtige wijsheid die u gekregen heeft, Gods liefde die opwelt uit Jezus’ hart, met de anderen te blijven delen.

Jezus wil deze wijsheid in overvloed geven. Zeker, Hij zal uw inspanningen belonen om graankorrels te zaaien van genezing en verzoening in uw families, uw gemeenschappen en in de bredere samenleving van dit land. Heeft Hij ons niet gezegd dat Zijn wijsheid onweerstaanbaar is? Vgl. Lc. 21, 15 Zijn boodschap van vergeving en barmhartigheid maakt gebruik van een logica die niet iedereen wil begrijpen en die op hindernissen zal stuiten. Toch is Zijn liefde, die op het kruis geopenbaard werd, ten langen laatste onontkoombaar. Zij is als een spirituele GPS, die ons onfeilbaar leidt naar een vertrouwelijk leven met God en het hart van onze naaste.

Ook de Zalige Maagd Maria is Haar Zoon gevolgd op de donkere Calavarieberg en Zij begeleidt elke stap die wij op onze aardse reis doen. Moge Zij altijd voor ons de genade verkrijgen boodschappers te zijn van de ware wijsheid, innig barmhartig voor wie in nood zijn, met een vreugde die komt door te rusten in de wonden van Jezus, die ons tot het uiterste heeft bemind.

Moge God u allen zegenen! Moge God de Kerk in Myanmar zegenen! Moge Hij dit land met Zijn vrede zegenen! Moge God Myanmar zegenen!

Document

Naam: GOD, EEN ONFEILBARE SPIRITUELE GPS
Kyaikkasan Ground in Yangon (Myanmar)
Soort: Paus Franciscus - Homilie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 december 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam