• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders Bisschoppen, ik dank God voor dit gemeenschappelijk moment en bid dat dit samenzijn ons zou versterken in ons engagement om trouwe herders en dienaren te zijn van de kudde aan wie Christus ons heeft toevertrouwd. Ik weet dat uw ambt boeiend is en dat u met uw priesters dikwijls zwoegt onder “de last van de dag en de brandende hitte” (Mt. 20,12). Ik roep u op het evenwicht te bewaren voor uw gezondheid, zowel lichamelijk als spiritueel, en vaderlijk aan de gezondheid van uw priesters te denken.

En wat geestelijke gezondheid betreft, herinner u de eerste taak van een bisschop. Wanneer de eerste christenen klachten hoorden vanwege de hellenisten omdat men zich niet goed bekommerde om hun weduwen en wezen, zijn de apostelen samen gekomen en hebben zij de diakens “uitgevonden”. Petrus kondigde dit nieuws en tevens de plicht van de bisschop als volgt aan: “wij zullen onszelf blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord”. Vgl. Hand. 6, 1-6 Gebed is de eerste plicht van een bisschop. Ieder van ons, bisschoppen, zal zich ’s avonds in zijn gewetensonderzoek moeten afvragen: hoeveel uur heb ik vandaag gebeden?

Dierbare broeders, ik roep u op het evenwicht te bewaren van uw lichamelijke en spirituele gezondheid. Vooral moedig ik u aan dagelijks te groeien in het gebed en de ervaring van Gods verzoenende liefde, want dat is de basis van uw identiteit als priester, de waarborg voor de degelijkheid van uw verkondiging en de bron van de pastorale liefde waarmee u het volk Gods leidt op de paden van heiligheid en waarheid. Met grote genegenheid roep ik de genade van de Heer over u af, over de priesters, religieuzen en alle leken van uw lokale Kerken. En ik vraag u alstublieft niet vergeten voor mij te bidden.

En nu nodig ik u uit om samen het Wees gegroet te bidden, u in het Birmaans, ik in het Spaans.

Document

Naam: BISSCHOPPEN ZIJN DE TAKEN VAN GENEZING, BEGELEIDING EN PROFETIE TOEVERTROUWD
Tot de bisschoppen van Myanmar - Op het complex van de kathedraal in Yangon (Myanmar)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam