• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijn derde woord voor u, is profetie. De Kerk in Myanmar getuigt dagelijks van het Evangelie door haar educatieve en caritatieve werken, haar verdediging van de mensenrechten en steun aan democratische principes. Wil de katholieke gemeenschap de mogelijkheid geven een constructieve rol te blijven spelen in het leven van de samenleving door uw stem te laten horen in kwesties van nationaal belang, vooral door te insisteren op eerbied voor ieders waardigheid en rechten, in het bijzonder van de armsten en meest kwetsbaren.

Ik vertrouw erop dat de vijfjarige pastorale strategie die de Kerk heeft ingevoerd, rijke vrucht zal dragen in de ruimere context van de staatsopbouw, niet alleen voor de toekomst van de lokale gemeenschappen voor ook voor heel het land. Ik verwijs in het bijzonder naar de noodzaak om het milieu te beschermen en een correct gebruik te verzekeren van de natuurlijke rijkdommen van het land voor het welzijn van de komende generaties. Het behoud van de schepping, die Gods gave is, mag niet gescheiden worden van een gezonde humane en sociale ecologie. Inderdaad “authentieke bescherming van onze verhouding tot de natuur is niet te scheiden van broederlijkheid, rechtvaardigheid en trouw aan anderen”. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 70

Document

Naam: BISSCHOPPEN ZIJN DE TAKEN VAN GENEZING, BEGELEIDING EN PROFETIE TOEVERTROUWD
Tot de bisschoppen van Myanmar - Op het complex van de kathedraal in Yangon (Myanmar)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam