• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Mijn tweede woord voor u vanavond, is begeleiding. Een goede herder is voortdurend aanwezig bij zijn kudden, hij gaat aan haar zijde en leidt haar. Zoals ik graag zeg, moet een herder de geur van zijn schapen dragen, vergeet dat niet! En ook de geur van God. Op onze dagen zijn wij geroepen een Kerk te zijn die naar buiten gaat, om het licht van Christus te brengen in elke periferie. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 20 Als bisschop zijn uw leven en ambt geroepen om u deze geest van missionair engagement eigen te maken, vooral door regelmatige pastorale bezoeken aan de parochies en gemeenschappen waaruit uw lokale Kerken bestaan. Het is een bevoorrecht middel om als een liefhebbende vader te begeleiden, zodat uw priesters door hun dagelijkse inzet hun kudde kunnen doen groeien in heiligheid, trouw en geest van dienstbaarheid. Ik sprak over begeleiding van de priesters: wees hen nabij, vergeet niet dat de priester de meest nabije naaste van de bisschop is. Mogen alle priesters niet alleen weten maar ook voelen dat zij in hun bisdom een vader hebben.

Met Gods genade heeft de Kerk in Myanmar een stevig geloof en vurige missionaire adem geërfd. Blijf met de priesters en religieuzen, de leken doordringen van de authentieke geest van een missionaire leerling en blijf een wijze inculturatie zoeken van de Evangelische boodschap in het dagelijks leven en de tradities van uw lokale gemeenschappen.  De bijdrage van catechisten is op dit vlak essentieel. Hun groei door middel van opleiding moet voor u een prioriteit blijven. En vergeet niet dat catechisten in elke parochie, zuilen van de evangelisatie zijn.

Ik zou u bovenal bijzondere inzet willen vragen voor de begeleiding van jongeren. Weest begaan met hun vorming in de gezonde morele principes die hen leiden om de uitdagingen aan te gaan van een wereld die bedreigd wordt door ideologische en culturele kolonisatie. De volgende bisschoppensynode zal niet alleen over deze aspecten gaan, maar zal de jongeren direct interpelleren door naar hun geschiedenis te luisteren en hen te betrekken in de gemeenschappelijke onderscheiding voor een betere Evangelieverkondiging in de komende jaren. Eén van de grote zegeningen van de Kerk in Myanmar zijn haar jongeren en in het bijzonder het aantal seminaristen en jonge religieuzen. Danken wij God daarvoor. In de geest van de synode vraag ik u, maak hen alstublieft betrokken en steun hen op hun weg van het geloof, want zij zijn door hun idealisme en enthousiasme geroepen om blije en overtuigende Evangelieverkondigers te zijn voor jongeren van hun leeftijd.

Document

Naam: BISSCHOPPEN ZIJN DE TAKEN VAN GENEZING, BEGELEIDING EN PROFETIE TOEVERTROUWD
Tot de bisschoppen van Myanmar - Op het complex van de kathedraal in Yangon (Myanmar)
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam