• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar eerst moeten we een vraag beantwoorden. Wat is waarlijk het gebed? Het is op de eerste plaats dialoog, een persoonlijke relatie met God. De mens is geschapen als een wezen in persoonlijke verhouding tot God die zijn volledig verwerkelijking slechts vindt in de ontmoeting met zijn Schepper. De weg van het leven loopt naar de definitieve ontmoeting met de Heer.

Het Boek Genesis stelt dat de mens werd geschapen naar het beeld van en de gelijkenis met God, die Vader en Zoon en Heilige Geest is, een volmaakte relatie van liefde en eenheid. Zo kunnen we verstaan dat wij allen werden geschapen om in een volmaakte relatie van liefde te treden, in een voortdurend zich geven en ontvangen om de volheid van ons wezen te vinden.

Wanneer Mozes in de nabijheid van de brandende braamstruik door God wordt geroepen, stelt hij de vraag naar Gods naam. En wat antwoordt God? “Ik ben die is” (Ex. 3, 14). In haar oorspronkelijke betekenis vertolkt deze uitdrukking aanwezigheid en welwillendheid, meteen voegt God er dan ook aan toe: “Dit moet ge de Israëlieten zeggen: Jahwe, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zendt mij tot u.” (Ex. 3, 15). Zo doet ook Jezus wanneer Hij de leerlingen roept om bij Hem te zijn. Dat is dus de grootste genade: mogen ervaren dat de Mis, de Eucharistie het bevoorrechte moment is om bij Jezus te zijn en, door Hem, bij God en bij de broeders.

Document

Naam: H. MIS 2. - DE MIS IS GEBED
Catechesereeks over de Heilige Mis - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam