• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TOT DEELNEMERS AAN HET CONGRES OVER OECUMENISCHE CARITAS

Mijne heren,

Het is een vreugde voor ons tijdens deze 'week voor de eenheid', waarin overal zo vurig voor dit grote goed wordt gebeden, een aantal personen te ontvangen die zich bijzonder voor deze grote zaak inspannen en die 'niet alleen liefhebben met het woord of de tong, maar met de daad en in waarheid' Vgl. 1 Joh. 3, 18 trachten de Christenen nader te brengen tot de zo vurig verlangde eenheid.

U hebt met een uitstekend gevoel voor de gunstige gelegenheid en de actuele mogelijkheden voor oecumenische activiteiten het werkterrein uitgekozen waarop een gezamenlijk initiatief mogelijk en wenselijk is, een terrein dat zich als het ware zelf daarvoor aan u opdringt. Immers, wij zien vandaag de dag, in een wereld waarin de techniek en de welvaart overheersen, dat miljoenen van onze broeders ten prooi zijn aan de ergste plagen: honger, ziekte, ellende, armoede en alle verschijnselen van hetgeen men tegenwoordig samenvat onder de term 'onderontwikkeling'. Dit nu is een feit dat wij onmogelijk kunnen negeren en dat aan elke christen een gedragslijn voorschrijft en een plicht oplegt, nl. te helpen en steun te verlenen, zoveel mogelijk, zo goed mogelijk en zo snel mogelijk.
U hebt dit beroep dat door uw broeder in nood op u gedaan wordt ernstig genomen en het waren gevoelens van echte en zuivere liefde waardoor u gedreven werd, dierbare zonen en vrienden, toen u, nu juist een jaar geleden, voor de eerste maal in Genève bijeengekomen zijt. U hebt begrepen, dat het nodig was om gezamenlijk de middelen tot verbetering van de huidige situatie te bestuderen, om in één zelfde en doeltreffende activiteit tezamen getuigenis af te leggen van de liefde van onze éne Heer, die, zoals Hij ons zelf gezegd heeft, aanwezig is in elke lijdende medemens.
Dit is een bij uitstek christelijke mentaliteit waaruit zonder twijfel rijke vruchten zullen voortvloeien. En inderdaad, de resultaten van uw eerste bijeenkomst zijn positief. geweest. U hebt de mogelijke werkgebieden voor gezamenlijke actie reeds bepaald en plannen voor spoedige verwezenlijking van uw voornemens ontworpen. Deze dagen bent u hier te Rome wederom bijeengekomen om opnieuw een grote stap dichter bij uw doel te komen. Wij hebben kennis genomen van het programma van uw Romeinse studiedagen. Wij weten, hoeveel waarde u hecht aan deze 'praktische vorm van oecumene' die de harten dichter bij elkaar brengt en die een voorbereiding en een voorbode is van de zo vurig verhoopte toenadering van de geesten. Met uw komst naar Rome - en voor menigeen onder u is dit de eerste keer - hebt u de wens te kennen gegeven ons een bezoek te brengen. Wij zijn u dankbaar voor deze gelegenheid die u , ons geboden hebt om u te ontmoeten en om tezamen met u de zegen van God en Christus over het ondernomen werk af te smeken. Wij spreken dan ook van ganser harte de hoop uit, dat uw initiatieven met groeiend succes bekroond mogen worden. Over ieder van u persoonlijk en over de twee voorzitters van uw bijeenkomst, alsook over allen die u hier vertegenwoordigt en over allen die u dierbaar zijn, smeken wij Gods overvloedige hemelse genaden af.

Document

Naam: TOT DEELNEMERS AAN HET CONGRES OVER OECUMENISCHE CARITAS
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 23 januari 1967
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 10 p. 246-247
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 november 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam