• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

We mogen het groot aantal Christenen niet vergeten die overal in de wereld, gedurende twee duizend jaar geschiedenis, tot de dood toe de Eucharistie hebben verdedigd; en hoevelen ook vandaag hun leven wagen om aan de zondagsmis deel te kunnen nemen. In het jaar 304, tijdens de vervolging van Diocletianus, werd een groep Christenen, in Noord- Afrika, betrapt bij het vieren van de Mis in een huis en werden gearresteerd. De Romeinse proconsul stelde hen, tijdens de ondervraging, de vraag waarom ze dat hadden gedaan, wel wetend dat het absoluut verboden was. Ze antwoordden: “Zonder de zondag kunnen we niet leven”, wat wilde zeggen: zonder de viering van de Eucharistie, kunnen we niet leven, ons christelijk leven zou sterven.

Inderdaad, Jezus zei tot zijn leerlingen: “als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Joh. 6, 53-54).

Die Christenen in Noord-Afrika werden gedood omdat ze de Eucharistie vierden. Ze hebben het getuigenis nagelaten dat men het aardse leven kan opofferen voor de Eucharistie, want die geeft ons het eeuwig leven door ons deelachtig te maken aan de overwinning van Christus op de dood. Een getuigenis dat ons allen uitdaagt en een antwoord eist op de vraag wat het voor ieder van ons betekent deel te nemen aan het offer van de Mis en tot de tafel van de Heer te naderen. Zijn we op zoek naar die ”bron waaruit water opborrelt” tot eeuwig leven? Die van ons leven een geestelijk offer van lofprijzing en dankzegging maakt en van ons het éne lichaam van Christus maakt? Dat is de diepe betekenis van de heilige Eucharistie, die betekent “dankzegging”: dankzegging aan God Vader, Zoon en heilige Geest en die ons opneemt in en omvormt tot de gemeenschap met zijn liefde.

Document

Naam: H. MIS 1. - INLEIDING
Catechesereeks over de Heilige Mis - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 november 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 september 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam