• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERKLARING OVER HET BOEK "MARIA EN DE VERSCHIJNINGEN IN AMSTERDAM"

Het boek Maria en de verschijningen te Amsterdam, van Dr. L. Knuvelder ('s-Gravenhage, 1959), dat volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
een voorafgaande
kerkelijke goedkeuring behoefde, maar feitelijk zonder deze is verschenen, is volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
zonder meer te rekenen tot de boeken, die ipso
jure verboden zijn.
Het is wel te begrijpen, dat na de verschillende duidelijke uitspraken van de kerkelijke autoriteiten, die afwijzend staan tegenover de bovennatuurlijke echtheid van de zogenaamde verschijningen, geen 'imprimatur' kon worden verleend aan een boek, dat van het begin tot het einde de bovennatuurlijke oorsprong ervan propageert.

Na de duidelijke afwijzende uitspraken van het kerkelijk gezag staat het de katholiek niet vrij om openlijk voor een andere zienswijze propaganda te maken.

Daarom heeft het Heilig Officie in een nieuw schrijven van 24 juni 1959 laten weten:
'Ne autem opuscula per modum manuscripti edita super falso assertis revelationibus Amstellodamensibus in errorem fideles inducere pergant,
necesse est ut etiam illa expresse prohibeantur.'
Dat wil zeggen: "Opdat de gelovigen niet langer in dwaling worden gebracht over de verschijnselen te Amsterdam, die ten onrechte als openbaringen worden aangeduid, is het noodzakelijk dat ook geschriften, als manuscript uitgegeven, uitdrukkelijk verboden worden.

Hetgeen Wij hierbij doen.

Document

Naam: VERKLARING OVER HET BOEK "MARIA EN DE VERSCHIJNINGEN IN AMSTERDAM"
Soort: Nederland
Auteur: De Bisschoppen van Nederland
Datum: 22 juli 1959
Copyrights: © 2001, Werkvert.: Stichting VAAK
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam