• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De derhalve gerechtvaardigden en "vrienden van God", dat wil zeggen: "huisgenoten", (Joh. 15, 15)(Ef. 2, 19) "gaan van deugd tot deugd". (Ps. 83, 8) en "worden van dag tot dag vernieuwd", (zoals de apostel zegt) (2 Kor. 4, 16) dit is door de ledenmaten van hun vlees te doden Vgl. Kol. 3, 5 en hen aan te wenden als wapens van gerechtigheid tot heiliging Vgl. Rom. 6, 13.19 door het onderhouden van de geboden Gods en de Kerk, in deze door de Christus ontvangen genade groeien zij, terwijl het geloof met de goede werken samenwerkt Vgl. Jak. 2, 22 - en worden zij nog meer gerechtvaardigd Canones 24 en 32 zoals geschreven staat: "Wie gerecht is, wordt verder gerechtvaardigd" (Hand. 22, 11) en verder: "Wie schroomt niet tot aan de dood gerechtvaardigd te worden?" (Sir. 18, 22) en vervolgens: "Gij ziet, dat de mens op grond van zijn werken wordt gerechtvaardigd en niet slechts uit geloof" (Jak. 2, 24)

Deze werkelijke toename van rechtvaardigheid, vraagt de Kerk, als zij bidt: "Geef ons Heer, vermeerdering van geloof, hoop en liefde." Missale Romanum (1962), Oratio (daggebed) van de 13 zondag na Pinksteren

Document

Naam: SESSIO VI - DECRETUM DE IUSTIFICATIONE
6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging
Soort: Concilie van Trente
Datum: 13 januari 1547
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
Werkvertaling vanuit het Latijn
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam