• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals we weten is God kennen niet allereerst een theoretische oefening van het menselijk verstand maar een onuitblusbaar verlangen dat ingedrukt is in elke persoon. Het is de kennis die voortkomt uit de liefde omdat men de Zoon van God heeft ontmoet op onze weg. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, Licht van het geloof, Lumen Fidei (29 juni 2013), 28 Jezus van Nazareth wandelt met ons om ons met Zijn woord en Zijn tekenen in te leiden in het diepe mysterie van de liefde van de Vader. Deze kennis maakt sterk, dag na dag, vanuit de geloofszekerheid zich bemint te weten en hierdoor ingevoegd te weten in een plan vol van betekenis. Wie bemint, wil méér en méér de beminde persoon kennen om de rijkdom die in deze persoon verborgen ligt en die elke dag naar boven komt als een altijd nieuwe werkelijkheid, te ontdekken.

Daarom stelt onze Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
zich voor in het licht van de liefde als een ervaring van kennis, vertrouwen en zich toeverlaten aan het mysterie. De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, bij het afbakenen van de structurele elementen van haar eigen opbouw, herneemt een tekst van de Romeinse Catechismus; het maakt deze tekst zich eigen en stelt deze voor als lees- en toepassingssleutel: “De hele doelstelling van de leer en van het onderricht moet geplaatst worden binnen de liefde die nooit vergaat. Er moet natuurlijk een goede uitleg zijn van wat men moet geloven, hopen en doen; maar bovenal moet men altijd de liefde van Onze Heer laten doorstralen, opdat iedereen begrijpt dat elke werkelijk christelijke, deugdzame handeling geen andere oorsprong heeft dan de Liefde en geen ander doel bezit dan de Liefde. Catechismus-Compendium, Catechismus van het Concilie van Trente, Catechismus Romanus Concilii Tridentini. Voorwoord 10Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 25

Document

Naam: DOODSTRAF EN "ONTWIKKELING VAN DE GELOOFSLEER"
Tot de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 oktober 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam