• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De evangelist Johannes geeft één van de mooiste pagina’s van zijn Evangelie wanneer hij het zogenaamde «priesterlijk gebed» van Christus weergeeft. Vooraleer het lijden en de dood tegemoet te gaan richt Hij zich tot de Vader en toont Zijn gehoorzaamheid in het volbracht hebben van de zending die Hij had toevertrouwd gekregen. Zijn woorden zijn een hymne van liefde en bevatten tevens de vraag dat zijn leerlingen zouden bewaakt en beschermd zijn. Vgl. Joh. 17, 12-15 Tegelijkertijd echter bidt Jezus voor wie in de toekomst in Hem zullen geloven dankzij de prediking van zijn apostelen opdat ook zij zouden verzameld en bewaard worden in eenheid (Joh. 17, 20-23). In de uitdrukking: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus” (Joh. 17, 3) raakt men aan het hoogtepunt van de zending van Jezus.

Document

Naam: DOODSTRAF EN "ONTWIKKELING VAN DE GELOOFSLEER"
Tot de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 oktober 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam