• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij de presentatie van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
stelde de Heilige Johannes Paulus II dat deze “moet rekening houden met de verwoordingen van de leer die de Heilige Geest in de loop van de geschiedenis aan de Kerk heeft ingegeven. Ook is het nodig dat hij vanuit het licht van het geloof hulp biedt om de nieuwe omstandigheden en de problemen die zich in het verleden nog niet hebben voorgedaan, te belichten.” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk, Fidei Depositum (11 okt 1992), 3 Daarom is deze Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
een belangrijk instrument, niet enkel omdat het aan de gelovigen de leer van altijd op zulke wijze voorstelt dat zij groeien in het inzicht in het geloof, maar ook en vooral omdat de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
de intentie heeft onze tijdgenoten met hun nieuwe en diverse problemen nader te brengen tot de Kerk, die de opdracht heeft het geloof voor te stellen als het betekenisvolle antwoord voor het menselijke bestaan in dit concrete historische moment. Het is dus niet voldoende een nieuwe taal te vinden om het geloof van altijd uit te drukken; het is noodzakelijk en dringend dat, ten overstaan van nieuwe uitdagingen en perspectieven die zich openen voor de mensheid, de Kerk de nieuwigheden van het Evangelie van Christus, die weliswaar besloten liggen in het Woord van God maar nog niet aan het licht gekomen zijn, kan uitdrukken. En dit is de schat van “oude en nieuwe dingen” waarover Jezus sprak toen hij zijn leerlingen uitnodigde het nieuwe dat Hij gebracht had te onderrichten zonder het oude te verwaarlozen. Vgl. Mt. 13, 52

Document

Naam: DOODSTRAF EN "ONTWIKKELING VAN DE GELOOFSLEER"
Tot de deelnemers aan de ontmoeting georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 oktober 2017
Copyrights: © 2017, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Dr. J. Vijgen; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam